Livsmedel och miljö

Information om matens påverkan på miljön och tips på vad du kan göra för att minska din egen påverkan.

Miljömedvetna matval

Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. Ändrar du dina matvanor kan du minska utsläppen av växthusgaser.

Minska matsvinnet – ta hand om maten

Att minska matsvinnet är ett enkelt sätt att bidra till en bättre, hållbar miljö eftersom all matproduktion påverkar både klimat och miljö.

Närodlat och närproducerat

Närodlat och närproducerat används oftast om livsmedel, men begreppen säger inget om påverkan på miljön.

Plast och mat

Information om vad som gäller för till exempel plastförpackningar som används till livsmedel.

Ekologisk odling och produktion

Läs om vad som gäller för mat som odlas eller produceras ekologiskt.