Ekologisk odling och produktion

Lyssna

Ekologiskt är ett sätt att producera mat som framförallt handlar om att använda naturens resurser på ett sätt så de inte tar slut och så att det kan bildas nya resurser igen och igen.

Vad gäller för ekologiskt?

Det finns EU-regler som talar om vad man får och inte får göra när man ska producera ekologiskt.

I den ekologiska produktionen får man till exempel inte:

  • Använda gödning som har tagits fram på konstgjord väg.
  • Bekämpa ogräs och skadegörare med kemiska medel.
  • Använda sig av växter eller djur som människan har tagit fram i laboratorier för att få de egenskaper som man vill ha, det vill säga GMO (= genetiskt modifierade organismer).

I den ekologiska produktionen ska djuren kunna få bete sig så naturligt som möjligt.

Både råvaror och förädlade produkter kan vara ekologiska. Råvaror ska ha producerats enligt de regler som gäller för ekologisk produktion. Förädlade produkter ska innehålla en hög andel ekologiska råvaror och får endast innehålla ett begränsat antal tillsatser. Med tillsatser menas ämnen som till exempel förlänger hållbarheten hos produkten eller ger produkten färg och smaksättning.

Du kan hitta ekologiska produkter i din butik genom att titta efter dessa märkningar.

EU:s märke för ekologisk odling – "EU-lövet"

EUs märkning betyder att produkten uppfyller reglerna för ekologisk produktion.

EU-Lövet (mindre storlek)

KRAV-märket

KRAVs märkning betyder att produkten uppfyller dels EUs regler för ekologisk produktion, dels KRAVs mer långtgående regler för till exempel hur djuren ska ha det.

Krav-märkning

Läs mer om ekologisk produktion på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om märkningar inom miljö och hållbarhet