Ekologisk mat

Ekologiskt är ett sätt att producera mat som framförallt handlar om att använda naturens resurser på ett sätt så de inte tar slut och så att det kan bildas nya resurser igen och igen.

Välj vad du vill läsa mer om

Både råvaror och förädlade produkter kan vara ekologiska. Råvaror ska ha producerats enligt de regler som gäller för ekologisk produktion. Ett livsmedel med ekologisk märkning måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser och får endast innehålla ett fåtal tillsatser. Tillsatser är ämnen som exempelvis förlänger hållbarheten eller ger produkten färg och smaksättning.

Produkter från jakt på vilda djur eller fiske får inte märkas som ekologiska.

Det finns EU-regler som talar om vad man får och inte får göra när man ska producera ekologiskt.

I den ekologiska produktionen får man till exempel inte:

  • använda gödning som har tagits fram på konstgjord väg
  • bekämpa ogräs och skadegörare med kemiska medel
  • använda sig av växter eller djur som människan har tagit fram i laboratorier för att få de egenskaper som man vill ha, det vill säga GMO (= genetiskt modifierade organismer).

Den ekologiska produktionen har också skarpare regler för djuromsorg än vad icke ekologisk produktion har. Det handlar till exempel om hur mycket djuren måste få vara utomhus eller att de ska kunna utöva andra naturliga beteenden, som att böka eller sprätta. Mycket av djurfodret odlas på den egna gården. Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas så lite som möjligt och får inte ges i förebyggande syfte.

Om butiker eller restauranger marknadsför mat som ekologisk måste maten minst uppfylla EU:s regler för ekologisk produktion. Alla som vill sätta en ekologisk märkning på livsmedel ska kontrolleras och certifieras av ett godkänt kontrollorgan. Står det att en matvara i butiken är ekologisk ska du alltså kunna lita på att det stämmer.

Om du vill handla ekologisk mat kan du titta efter dessa märkningar:

EU:s märke för ekologisk odling – "EU-lövet"

EU:s märkning betyder att produkten uppfyller reglerna för ekologisk produktion.

EU-Lövet (mindre storlek)

KRAV-märket

KRAV:s märkning betyder att produkten uppfyller både EU:s regler för ekologisk produktion, och KRAV:s mer långtgående regler för till exempel hur djuren ska ha det.

Krav-märkning

Vill du bidra till att minska spridningen av kemiska bekämpningsmedel i naturen, kan du välja ekologiska livsmedel. På så sätt värnar du om miljön och människorna som arbetar med odlingen.

Växter som inte besprutas är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Fruktträd, bärbuskar, klöver och andra blommande jordbruksväxter kan bidra till att främja bin och andra insekter.

En nackdel med ekologisk produktion är att skördarna ofta blir lägre än i icke ekologisk odling.

Mer om ekologisk produktion på Jordbruksverkets webbplats

Mer om ekologisk mat på Livsmedelsverkets webbplats

Källa: KonsumentverketLivsmedelsverket

Granskad: 8 augusti 2023