Närodlat och närproducerat

Närodlat och närproducerat används oftast om livsmedel och vill tala om att varan är odlad eller producerad nära där du gör dina inköp. Begreppen säger inget om påverkan på miljön.

Tänk på det här

 • Hur produktionen och odlingen av livsmedel går till har oftast större betydelse för miljön än transporterna. Ett undantag är om produkterna sänds med flyg.

 • Begreppen närodlat och närproducerat innebär inte att några särskilda miljökrav ska vara uppfyllda.

 • Nära innebär nära där du gör dina inköp.

 • Du kan vända dig till din kommun om du upptäcker att en vara säljs som närodlad eller närproducerad trots att den uppenbarligen inte är det.

Innebörden av närodlat och närproducerat

Det finns ingen allmän definition av vad närodlade och närproducerade livsmedel innebär utöver att det är något som tillverkas nära den plats där varan säljs. Vad som är nära definieras inte, men i Sverige menar vi oftast lokalt eller regionalt.

Närodlat och närproducerat ska inte blandas ihop med regional mat och skyddade ursprungsmärkningar. För dem finns tydliga regler inom EU.

Det finns olika skäl till att vilja köpa närodlade och närproducerade varor. Vi kan till exempel vilja:

 • gynna producenter och näringsliv i närområdet
 • ha så färska produkter som möjligt
 • minska miljöbelastningen från långa transporter.

Den största påverkan på miljön kommer oftast av sättet att odla eller producera en vara, snarare än av transporterna. Men om produkter sänds med flyg, och inte med båt eller tåg, kan miljöpåverkan från transporten vara flera gånger större än från odling och tillverkning. Grönsaker, frukter och bär med kort hållbarhet är exempel på varor som transporteras med flyg om det gäller långa avstånd. Kyltransporter kan behövas för flera känsliga färskvaror vilket ökar utsläppen av växthusgaser.

Närodlat och närproducerat säger inte:

 • hur varan tillverkats, om det skett i växthus, på traditionellt sätt, ekologiskt, småskaligt eller i stordrift, för hand eller med maskiner
 • hur varan transporterats
 • vad varan får eller inte får innehålla
 • hur långt bort ”nära” är.

Om du upptäcker att en vara säljs som närodlad eller närproducerad trots att den uppenbarligen inte är det kan du vända dig till livsmedelskontrollen i din kommun.