Plast i kontakt med livsmedel

Lyssna

Det finns många olika sorters plaster och det är ofta svårt att känna igen en viss plasttyp i en förpackning.

Allmänt kan sägas att material som är avsett att komma i kontakt med livsmedel inte får överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de

  • Utgör en fara för människors hälsa.

  • Medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning.

  • Försämrar dess smak och lukt.

Det finns många olika sorters plaster och det är ofta svårt att känna igen en viss plasttyp i en förpackning. Märkningen med ”glas och gaffel”-symbolen eller orden ”till livsmedel” används på alla material för att visa att materialet är säkert att använda till livsmedel.

Använd produkterna till vad de är avsedda för

Alla material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska också vara märkta så att användaren förstår hur de kan användas. Man bör därför inte använda en förpackning i mikrovågsugn om det inte finns märkning som visar att det går bra.

Risken att ämnen förs över från förpackning till livsmedel är större vid höga temperaturer. Därför blir kraven högre på en förpackning som är tänkt att värmas i traditionell ugn eller mikrovågsugn.

Tänk på att bara använda plast i köket som är avsedd för att vara i kontakt med mat och använd produkterna till vad de är avsedda till. Värm exempelvis inte mat i en behållare som är gjord för att förvara kall mat.

Miljö och plast

För miljöns skull är det är viktigt att lämna plastförpackningar till förpackningsinsamlingen och att panta plastflaskor. Släng inte plastemballage i naturen. Det bryts ner till små partiklar som blir kvar länge i mark och vatten. Plast är ett växande problem i världshaven, Östersjön, sjöar och vattendrag.

Mer information om material i kontakt med livsmedel hittar du Livsmedelsverkets webbplats

Källa: Livsmedelsverket

Granskad: 19 oktober 2021