Hur du tacklar utmaningarna med att handla hållbart

De flesta konsumenter tycker att miljöfrågor är viktiga, och känner till olika saker de kan göra för att minska sin miljöpåverkan. Ändå är det ganska få som faktiskt aktivt gör sådana val i någon större utsträckning. En förklaring är att det finns en del utmaningar med att förändra sin konsumtion.

Exempel på utmaningar

 • Priset – har du råd?

 • Utbudet – vad kan du välja på?

 • Sociala normer – hur gör andra du känner?

 • Vanor – har du svårt att ändra dina vanor?

 • Kunskap – vet du tillräckligt mycket för att bli motiverad?

Så här kan du tackla utmaningarna

En del produkter med mindre miljöpåverkan kan vara dyrare än ”standardprodukter”. Kanske upplever du att priset gör det svårt att välja med hänsyn till miljö och klimat? Då kan du bestämma hur mycket mer du kan tänka dig att betala och nöja dig med att göra de valen.

En del val som är gynnsamma för miljön kan tvärtom spara pengar. Du kan till exempel prova att:

 • sänka temperaturen inne
 • cykla istället för att ta bilen
 • laga saker istället för att köpa nytt
 • låna eller hyra saker
 • köpa färre men bättre produkter
 • köpa begagnat
 • välja vegetariska alternativ i affären och på restaurangen (det kan ofta vara billigare än kött).

Som människor är vi känsliga för hur vi uppfattas av andra i vår omgivning. Det gäller också i vår konsumtion. Att förändra sina val som konsument kan innebära reaktioner i sociala sammanhang, både positiva och negativa. Kanske kan du hitta stöd och få inspiration från andra som också vill göra bättre val för miljön?

När du försöker välja produkter med mindre miljöpåverkan kan du få ett mindre utbud (färre produkter att välja på). Risken finns att du får svårare att hitta något du gillar. Men kanske har du en bild av de mer miljövänliga alternativen som inte helt stämmer? Om du inte brukar åka kollektivt, handla second hand eller hyra ett verktyg, kanske du blir positivt överraskad om du vågar prova?

Vanor styr mycket av vår konsumtion och kan ofta vara svåra att bryta. Bästa tipset är därför att börja med att förändra en sak. När du väl har förändrat en vana kan du ta dig an nästa, och sedan nästa.

En utmaning för den som vill minska sin miljöpåverkan kan vara brist på kunskap. För att bli motiverad kan det vara viktigt att du lär dig om varför det är ett problem med till exempel klimatförändringen. Ibland kan det vara viktigt även med detaljerad kunskap. Ett exempel är om du vill byta till mer växtbaserad mat. Då kanske du behöver lära dig hur du lagar sådan och vad du tycker är gott.

En bra början för att få kunskap är att läsa det vi skriver om miljö och hållbarhet på vår webbplats.

Få kunskap om miljö och hållbarhet

Källa: Konsumentverket

Granskad: 14 februari 2024