Bil och miljö

Läs om hur bilar och andra fordon påverkar klimatet och vad du kan göra för att minska miljöpåverkan.

Drivmedlet påverkar klimatet

Alla drivmedel bidrar på något sätt till växthusgasutsläppen, men det finns bättre och sämre alternativ.

Hållbart bilägande

Som bilägare kan du göra flera saker för att minska bilens påverkan på klimatet. Du kan till exempel välja bra däck och undvika att tvätta bilen på gatan.

Alternativ till att ha egen bil

Att använda kollektivtrafiken eller att gå med i en bilpool är miljövänliga alternativ till att ha egen bil.

Välja miljöbil

Res miljöanpassat genom att välja en bil som drar lite bränsle. Elbilar och laddhybrider som kan drivas med både el och flytande bränsle är bättre för klimatet.