Hållbart bilägande

Som bilägare kan du göra flera saker för att minska bilens påverkan på klimatet. Du kan till exempel välja bra däck och undvika att tvätta bilen på gatan.

Tänk på det här

  • Däcken står för mellan 20 och 30 procent av bilens bränsleförbrukning, vilket gör att du kan påverka både dina utsläpp och din ekonomi när du väljer nya däck.

  • Tvätta bilen i en miljöanpassad automattvätt eller tvätthall för att förhindra att farliga kemikalier når sjöar och vattendrag.

  • För att minska bilens bränsleförbrukning kan du till exempel pumpa däcken ofta och använda motorvärmare.

Vad du som bilägare kan göra

Däcken står för mellan 20 och 30 procent av din bils bränsleförbrukning. När du ska köpa nya däck kan du alltså påverka dina utsläpp och din ekonomi. Med dubbfria vinterdäck bidrar du också till hälsosammare luft där du bor.

Lågt rullmotstånd minskar dina utsläpp

Genom att välja däck med lågt rullmotstånd minskar du dina utsläpp och dina kostnader för drivmedel. Information om rullmotstånd hittar du på däckets energimärkning.

Energimärkning

Däck delas in i olika klasser efter hur energisnåla de är. Skalan är från A till G, något du kanske känner igen från kylskåp och andra vitvaror. Däck i energiklass A rullar lättast. Om du köper de mest energieffektiva däcken i energiklass A kan din bränsleförbrukning minska med upp till 10 procent. Mellan stegen i skalan från A till G skiljer det ungefär en deciliter bränsle på 10 mil.

Hur du läser etiketten för energimärkning av däck på Energimyndighetens webbplats

Väggrepp

Däcken märks även med hur bra väggrepp de har på vått vägunderlag. Däck med kortast bromssträcka hamnar i klass A.

Buller

Du kan även se hur mycket utvändigt buller däcken skapar när däcket rullar mot vägbanan. För buller anges ett värde istället för en skala. Desto lägre tal desto tystare däck.

Vinterdäck

Dubbdäck river loss cirka tio gånger mer partiklar än dubbfria vinterdäck. Genom att köpa trafiksäkra vinterdäck utan dubbar bidrar du till att minska mängden partiklar i luften där du bor. Partiklar i inandningsluften irriterar andningsorganen och förvärrar lungsjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Det finns även forskning som visar att när halterna av partiklar är höga i luften ökar dödligheten. Dubbdäck har ingen energimärkning.

Läs mer om däck på Trafikverkets webbplats

Det blir mindre utsläpp av farliga kemikalier till sjöar och vattendrag där du bor om du väljer att tvätta bilen i en miljöanpassad automattvätt eller tvätthall istället för att tvätta den på garageuppfarten eller på gatan.

Tvätta inte bilen på gatan

Biltvättmedel innehåller kemiska ämnen som kan vara skadliga för miljön, men tvätten tar också bort partiklar, tungmetaller och olja från bilen. Om du tvättar bilen på gatan kan dessa ämnen hamna i närmaste vattendrag eller i dagvattenledningar och föras till avloppsreningsverket. Det är inte avsett för att rena kemikalier.

Om du inte har en automattvätt eller tvätthall i närheten är det bättre att tvätta på grus eller gräs än på gatan eller garageuppfarten. Då förs inte tvättvattnet till vattendrag eller till dagvattenledningar.

Förbud i enskilda fall

En del kommuner har förbjudit biltvätt på gatan i kommunen. Naturvårdsverkets bedömning är att miljöbalken inte ger utrymme för en kommun att utfärda ett allmänt förbud mot biltvätt på alla gator i kommunen. Däremot kan kommunen besluta om förbud i det enskilda fallet för att hindra att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer.

Det finns flera saker du kan göra för att minska bilens bränsleförbrukning.

Pumpa däcken

För att minska bilens bränsleförbrukning kan du kontrollera däcktrycket en gång i månaden. Fordonstillverkaren anger ofta två olika lufttryck, ett lägre och ett högre. Du kan minska bränsleförbrukningen och öka livslängden på däcken genom att köra med det högre lufttrycket.

Serva din bil regelbundet. Serva din bil och byt olja och filter regelbundet så håller du bränsleförbrukningen nere och därmed också miljöbelastningen.

Anpassa ditt körsätt

Lär dig sparsam körning. En vanlig bilförare kan minska sin bränsleförbrukning med upp till 15 procent genom att lära sig köra sparsamt. Sparsam körning innebär också minskat slitage på bilen och lägre bullernivå. Grundtanken är att du ska köra med framförhållning och undvika onödiga stopp.

Kör inte på tomgång. Bilavgaser är som giftigast när motorn är nystartad och kall. När bilen är kall kan katalysatorn inte ta hand om alla de partiklar och cancerframkallande ämnen som motorn släpper ut. Genom att skrapa isiga rutor innan du startar bilen så slipper du och dina passagerare att andas in de extra giftiga avgaserna. Speciellt barn är känsliga.

Skippa onödig last

Åk inte med onödig last. Onödig last i bilen ökar bilens vikt och därmed bränsleförbrukningen. Takbox eller skidställ ökar bilens luftmotstånd och därmed bränsleförbrukningen med upp till 20 procent.

Använd motorvärmare

Använd motorvärmare. När du använder motorvärmare släpper din bil ut mindre farliga avgaser när du startar bilen och bränsleförbrukningen minskar. Dessutom slits motorn mindre.

Genom att välja ett försäkringsbolag som ställer egna miljökrav på bilverkstäderna de anlitar, kan du bidra till att minska bilens påverkan på klimatet. Det kan till exempel handla om att verkstaden i första hand ska försöka laga felet eller att använda begagnade delar om något behöver bytas ut.

På webbplatsen Konsumenternas.se kan du läsa mer om hållbar bilförsäkring