Plast och miljö

Information om plastens påverkan på miljön och tips på vad du kan göra för att minska din egen påverkan.

Konsumera plast på ett hållbart sätt

Plast kan vara till stor nytta i vår vardag, men vi använder det inte alltid hållbart. Få tips på vad du kan göra för att bidra till en hållbarare konsumtion.

Plast och mat

Information om vad som gäller för till exempel plastförpackningar som används till livsmedel.