Tips för en kemikaliesmart vardag

Varje dag kommer du i kontakt med många olika kemiska ämnen. De finns i allt från diskmedel och schampo till målarfärg, möbler eller elektronik. De flesta kemikalier är säkra, men det kan vara bra att minska den totala mängden kemikalier du får i dig. Då skyddar du både dig själv och miljön.

Kemikaliesmarta tips

 • Använd saker som de är tänkta att användas. Det är till exempel bra att inte låta små barn som tycker om att suga och bita på leksaker hålla i något som inte är lämpligt att ha i munnen, som en mobiltelefon.

 • Handlar du från ett företag utanför EU är risken större att varan innehåller ämnen som är förbjudna här.

 • När du ska ta hand om din trädgård är det bra att undvika farliga kemiska produkter, som exempelvis bekämpningsmedel.

 • Vissa miljömärkningar kan innebära ett ökat skydd för hälsan och miljön. Det är bra att ha koll på vad miljömärkningarna innebär så att du kan göra ett medvetet val när du handlar.

 • Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen innan du använder farliga kemiska produkter.

 • Lämna gammal färg, sprayburkar med mera på en återvinningscentral. Mediciner lämnar du på apoteket.

Minska kemikalierna inom olika områden

Du minskar risken att få i dig farliga ämnen om du använder saker som de är tänkta att användas. Till exempel är det inte lämpligt att barn suger på nycklar, mobiltelefoner eller andra saker som inte är gjorda för barn.

Oftast är det ingen fara om det sker några gånger. Kontakta däremot sjukvården direkt om barnet fått i sig en farlig produkt, som till exempel propplösare eller tändvätska.

Risken är högre att en vara innehåller skadliga ämnen om du handlar från ett land utanför EU. Det beror på att EU har andra lagkrav. Försök ta reda på i vilket land företaget du handlar ifrån finns och om varan är tillverkad för att få säljas i EU. Du kan till exempel söka på företagets webbplats eller fråga företaget. Leksaker och elektronik måste ha en så kallad CE-märkning för att få säljas i EU.

Handla säkert på nätet på Kemikalieinspektionens webbplats

En god ventilation håller luften renare. Det får bort ämnen som kommer ut i luften när till exempel plast åldras, din TV eller dator används eller du får hem ny textil eller nya byggnadsmaterial. Kemikalier samlas också i damm.

Läs om luft och ventilation på Boverkets webbplats

Träskyddsmedel och tryckimpregnerat virke kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. Även målarfärg kan innehålla problematiska ämnen.

Tips när du ska bygga

 • Använd gärna obehandlat virke och förstärk träet med olja istället för träskyddsmedel om du ska bygga något för barn.
 • Använd inte träskyddsbehandlat virke inomhus.
 • Återanvänd inte gamla järnvägsslipers eller bildäck, eftersom skadliga ämnen kan läcka ut.

Om trä för utomhusbruk på Kemikalieinspektionens webbplats

Tips när du ska måla

 • Titta efter varningsmärkningen och följ instruktionerna på förpackningen så att du använder målarfärgen på ett säkert sätt.
 • Använd handskar när du målar.
 • Vädra när du målar.
 • Lämna alltid färgrester och gamla färgburkar på återvinningscentralen.

När du ska ta hand om din trädgård är det bra att undvika farliga kemiska produkter, som exempelvis bekämpningsmedel. Om du måste använda farliga kemiska produkter är det viktigt att du tittar efter varningsmärkningen och följer instruktionerna på förpackningen, så att du använder produkterna på ett säkert sätt. Då minskar du risken för att hälsa och miljö kommer till skada.

Trädgård utan kemikalier

Du kan få en fin rabatt eller odlingslåda utan att använda ogräsmedel och insektsmedel. Då gynnar du också bin, fjärilar och andra insekter. De bidrar i sin tur till att pollinera dina växter.

Det finns flera sätt att förhindra skadedjur eller ogräs utan att använda kemiska medel:

 • Rensa ogräsen ofta och medan de är små.
 • Gödsla och vattna efter växtens behov.
 • Beskär träd och buskar. Det gör dem friskare.
 • Duscha plantor med vatten för att få bort bladlöss.
 • Släng eller bränn växtdelar med larver eller sjukdomar så de inte kan överleva i jorden eller komposten.

Myggmedel och insektsmedel

Köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Du som vill köpa myggmedel, insektsmedel och andra bekämpningsmedel på internet behöver ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.

Titta efter åldersgränser när du använder mygg- eller fästingmedel på barn. Stryk/spreja gärna på barnens kläder istället för på huden.

Båtbottenfärger

Varje år målar vi i Sverige cirka 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtar för att skydda båtbotten mot påväxt. Men många båtbottenfärger innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen och kan skada djur och växter.

Få tips på alternativ till skadliga båtbottenfärger på Kemikalieinspektionens webbplats

Tvättmedel och rengöringsmedel kan irritera huden, ögonen och luftvägarna. Använd gummihandskar och skyddsglasögon om du ska använda särskilt starka medel, som avkalkningsmedel eller ugnsrengöring. Förvara alltid medlen så barn inte kan få tag på dem.

Du som använder farliga kemiska produkter när du städer, exempelvis propplösare eller ugnsrengöring, behöver titta på varningsmärkningen och läsa instruktionerna på förpackningen innan du använder produkterna. Då minskar du risken för att hälsa och miljö kommer till skada.

Förläng klädernas livslängd

Det bästa för miljön är att förlänga livslängden på textilier. Då minskar också belastningen av kemikalier på miljön.

Tvätta nya textiler

Om du köper nya textilier kan det vara bra att tvätta textilierna innan du använder dem. Kemikalierester från tillverkningen kan finnas kvar.

Nya skumgummimadrasser och kuddar som luktar starkt kan vara bra att vädra.

Om du köper på second hand har ofta många kemikalier redan tvättats eller vädrats bort.

Undvik antibakteriellt behandlade varor

Vissa varor behandlas med kemiska ämnen för att minska bakterietillväxt eller dålig lukt. Det kan till exempel förekomma sådana ämnen i sportkläder. Men de antibakteriella ämnena försvinner oftast redan efter de första tvättarna och kommer då ut i miljön. Där kan de orsaka skada. Ämnena misstänks också kunna bidra till antibiotikaresistens i samhället. Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen.

Varor att undvika kan till exempel vara märkt med ord som:

 • antibakteriell
 • behandlad mot dålig lukt
 • for lasting freshness
 • anti-odour
 • hygienic protection
 • antimicrobial.

Eftersom barn suger, smakar och biter på saker är det extra viktigt att det inte finns farliga ämnen i leksaker och andra barnprodukter.

Det kan vara bra att känna till att leksaker ofta är säkrare för barnen att leka med än andra saker, eftersom leksaker är tillverkade med hänsyn till att barn är särskilt känsliga för kemikalier.

Läs om barnprodukter och kemikalier

Elektronik kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen som vid användning kan komma ut i den omgivande luften och i miljön.

Det är bra att ha god ventilation i rum med elektronik.

När du vill slänga elektroniken ska du lämna in den på en återvinningscentral.

Barn är extra känsliga mot kemikalier. Låt inte små barn som gärna stoppar saker i munnen leka med exempelvis din mobiltelefon. Det är inte heller lämpligt att låta barn plocka isär elektriska prylar.

Märkning mot farliga ämnen

EU har regler som begränsar vissa farliga ämnen i elektronik. CE-märket och den tidigare RoHS-märkningen visar om produkten uppfyller reglerna.

Om du köper elektronik på nätet och företaget ligger utanför EU, kan prylarna innehålla ämnen som är förbjudna inom EU.

Miljömärkningar

Vissa miljömärkningar kan innebära ett ökat skydd för hälsan och miljön. Det är bra att ha koll på vad miljömärkningarna innebär så att du kan göra ett medvetet val när du handlar.

Farosymboler

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler. Titta efter dessa när du ska köpa en kemisk produkt. Läs också informationen på förpackningen. Då får du veta hur du ska hantera produkten.

Läs mer om farosymboler på Kemikalieinspektionens webbplats

Kemikalieinspektionen har en podcast där du kan lära dig mer om kemikalier i vardagen.

Kemikaliepodden på Kemikalieinspektionens webbplats

EU har en lista över särskilt farliga ämnen som kallas kandidatförteckningen. Du kan fråga den som säljer en vara inom EU om den innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Då ska säljaren kunna svara. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar.

Om kandidatförteckningen på Kemikalieinspektionens webbplats

Källa: Kemikalieinspektionen

Granskad: 8 december 2022