Miljö- och hållbarhetsmärkningar

Miljö- och hållbarhetsmärkningar ska hjälpa dig att hitta varor eller tjänster som har producerats på ett sätt som tar hänsyn till miljön eller till exempel arbetsvillkor.

Märkningsguiden finns inte kvar 

Tidigare hade Konsumentverket verktyget Märkningsguiden. Märkningsguiden finns inte längre kvar. Men du kan fortfarande hitta information om märkningar och vad de står för här på webbplatsen.  

Olika typer av märkningar

En miljömärkning innebär att en produkt eller tjänst ska uppfylla vissa miljökrav. Med en oberoende miljömärkning menas en märkning som är framtagen av en så kallad tredje part, till exempel en miljömärkningsorganisation. En tredje part är oberoende från den som säljer eller tillverkar varan. Kraven ska regelbundet följas upp och skärps successivt. Svanen och EU-blomman är exempel på miljömärkningar.

Det finns också ekologiska märkningar. De ekologiska märkningarna visar bland annat att man inte använt kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel i produktionen. KRAV och EU:s ekologiska logotyp (EU-lövet) är ekologiska märkningar. Vad som får kallas ekologiskt är reglerat i lagen.

Utöver miljömärkningar finns bland annat etiska märkningar. Det finns också andra märkningar som farosymboler på hushållskemikalier, allergimärkning, information om ursprung, kvalitetscertifieringar eller andra symboler.

Många företag och branscher har egna märkningar och symboler med miljö- eller hållbarhetsprofil. Ofta bestämmer då företaget själva vad märkningen innebär och vilka krav som ställs. Fråga gärna butikspersonalen vad märket står för om du är osäker eller läs om märkningen på företagets webbplats. Du kan också titta efter om produkten har någon kompletterande märkning som är oberoende, som till exempel EU-blomman eller Svanen.

Att marknadsföra en produkt med otydliga, osakliga eller osanna miljö- och hållbarhetsargument är inte tillåtet. Att anspela på miljö, eller framställa något som bättre för miljön än vad det är, brukar kallas för att grönmåla (greenwash).

Konsumentverket ansvarar för att granska företags marknadsföring så att den inte är vilseledande. Om du ser en märkning som du tycker verka bryta mot marknadsföringslagen kan du anmäla den till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats