Textil och miljö

Information om textiliers påverkan på miljön och tips för vad du kan själv kan göra för att konsumera mer hållbart.

Textilsmart – hållbar klädkonsumtion

På Textilsmart kan du lära dig mer om textiliers miljöpåverkan i alla led från det att kläder och textilier produceras, säljs, används tills de återvinns och slängs.