Textil och miljö

Läs om textilers påverkan på miljön och få tips på vad du kan själv kan göra för att konsumera mer hållbart.