Minska risken för olyckor med kemikalier

Få tips på hur du kan förebygga olyckor med kemikalier i ditt hem. Det är till exempel viktigt att använda kemiska produkter på rätt sätt. Titta efter varningsmärken (farosymboler) och läs alltid instruktionerna.

Så minskar du risken med kemikalier

 • Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på förpackningen innan du använder farliga kemiska produkter, som till exempel rengöringsmedel och tändvätska.

 • Använd bara kemiska produkter till det som de är avsedda för. Använd till exempel inte lim i hemmagjort slajm.

 • Förvara kemiska produkter i sina originalförpackningar.

 • Förvara farliga kemiska produkter, knappcellsbatterier, oljelampor, läkemedel, e-cigarettvätska och tobak så att barn inte kan nå dem.

 • Propplösare kan ge allvarliga frätskador. Från den 1 januari 2025 får du som privatperson inte köpa och använda frätande propplösare utan tillstånd. Bäst är att använda andra metoder för att hålla avloppen rena.

 • Lämna alltid farligt avfall på en återvinningscentral.

Mer om kemiska produkter

Fundera över om du behöver produkten

 • Du minskar risken för olyckor om du inte har farliga kemiska produkter hemma.

Använd produkten som det är tänkt

 • Använd bara kemiska produkter på det sätt som de är tänkta att användas. Använd till exempel inte lim i hemmagjort slajm, eftersom limmet inte är tillverkat med hänsyn till att barn är särskilt känsliga för kemiska ämnen.
 • Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon får i sig produkten av misstag.

Titta efter varningsmärken och instruktioner

 • Alla farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler som informerar om faran. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen, innan du köper produkten. Då vet du hur du ska hantera produkten på ett säkert sätt.
 • Produkter som är varningsmärkta med en dödskalle är så hälsoskadliga att de vanligtvis inte får köpas eller användas av privatpersoner. Det kan vara särskilt bra att komma ihåg när du handlar på nätet där det kan vara lättare att oavsiktligt klicka hem en produkt som inte är tillåten i Sverige.
 • Du som vill handla myggmedel, insektsmedel och andra bekämpningsmedel på internet behöver ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.

Skydda barnen

 • Se till att barn inte är i närheten när du ska använda en farlig kemisk produkt, till exempel tändvätska, kaustik soda (lut) och starka syror.
 • Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Barn kan få upp dem, det tar bara längre tid.
 • Skruva alltid på korken ordentligt efter användning.
 • Titta efter åldersgränser innan du tar på mygg- eller fästingmedel på små barn. Ha gärna medlet på barnens kläder istället för på huden.

Sortera avfallet rätt

 • Lämna alltid in farliga kemiska produkter som farligt avfall på en återvinningscentral. Läkemedel lämnar du på apoteket. Du måste sortera ditt avfall enligt lagen.

Förvara alltid produkter som kan leda till olyckor så att barn inte kommer åt dem, till exempel:

 • kemiska produkter som är märkta med farosymboler
 • knappcellsbatterier och saker som innehåller knappcellsbatterier, till exempel klockor, febertermometrar och gratulationskort med ljud
 • lampolja och tändvätska
 • läkemedel
 • e-cigarettvätska och tobak.

Få fler råd om att hantera kemikalier på Kemikalieinspektionens webbplats

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Det finns nio olika farosymboler. De varnar för olika typer av faror. Därför kan en produkt vara märkta med flera symboler.

Farosymbolerna har en vit bakgrund och en röd ram.

På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du bilder och förklaringar till olika märkningar.

Om märkning och farosymboler på Kemikalieinspektionens webbplats

En del kemiska produkter kan ge allvarliga symptom redan om du får ett litet stänk i ögat eller mycket liten mängd i munnen eller andningsvägarna. En vanlig orsak till att barn behöver vårdas på sjukhus på grund av kemikalier är olyckor med frätande produkter, som till exempel 24-procentig ättika eller propplösare.

Det händer också att barn kommer åt oljelampor i hemmet och får i sig lampolja, eller att de får i sig tändvätska i samband med grillning. Om någon får i sig lampolja, tändvätska eller liknande kan det lätt glida ner i luftvägarna. Det räcker med små mängder för att få andningssvårigheter. Senare kan en så kallad kemisk lunginflammation utvecklas.

Knappcellsbatterier kan orsaka stor skada om ett barn sväljer batteriet och de fastnar i matstrupen eller i mag-tarmkanalen. De kan finnas i till exempel gratulationskort med ljud, blinkande leksaker, termometrar och klockor. Om batteriet fastnar kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnan.

Ring 112 när det är akut.

I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på 010-456 67 00. Då får du prata med specialutbildade apotekare. De ger råd och svarar på frågor om farliga kemiska produkter.

Giftinformationscentralen är öppet dygnet runt, alla dagar.

Giftinformationscentralens webbplats

Källa: Kemikalieinspektionen

Granskad: 17 juni 2024