Produktionsvillkor i andra länder

Hur du konsumerar och vilka varor du väljer att köpa har betydelse för miljö, människor, djur och förhållanden både nära dig och runt om i världen. Som konsument kan du påverka genom att ställa frågor om det du köper och välja varor som är tillverkade på ett schysst sätt.

Tips på frågor att ställa till företaget du handlar ifrån

  • I vilket land är produkten tillverkad?

  • Ser ni några risker med produktionen av era produkter?

  • Var kan jag ta reda på mer om hur ni arbetar med social hållbarhet och goda arbetsvillkor?

  • Vilka märkningar och certifieringar använder ni?

Dina frågor och val är viktiga. Försök ta reda på om det du köper har haft en negativ påverkan på miljön eller människorna som har producerat, transporterat och sålt varan.

Ibland finns information på företagets webbplats

När du handlar på nätet kan det vara svårt att hitta en kontaktväg som ger direkta svar på dina frågor. Men ofta kan du hitta information på webbplatsen om vad företaget har för miljöpolicy eller på vilket sätt de arbetar hållbart. Leta till exempel efter en sida som heter "Om oss" eller liknande.

Många varor är producerade med hjälp av olika leverantörer och med dagens gränslösa handel kan det vara svårt att ha kontroll på alla led. Men både privata företag och offentliga aktörer har ett ansvar att ta reda på hur deras varor är producerade. Därför är dina frågor viktiga. Som konsument kan du vara med och påverka genom att välja produkter som har tillverkats på ett schysst sätt.

Läs på innan du handlar

Det som kallas för social hållbarhet hänger tätt ihop med ekonomiska och miljömässiga förhållanden. Det handlar om att de som odlar och framställer råvaran eller bearbetar, transporterar och säljer varan ska ha schyssta villkor när det gäller arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Ofta påverkas även miljön och i förlängningen klimatet negativt där de mänskliga rättigheterna kränks. Det kan handla om att fabriker smutsar ned vatten och odlingsmark med utsläpp eller att ursprungsbefolkning utnyttjas eller tvingas bort från mark de brukat. Korruption är ofta vanligt i de regioner där rättigheter kränks och vinsterna från produktionen kan bidra till att finansiera olika konflikter.

Ett sätt att ta reda på om varan håller måttet kan vara att leta efter rättvisemärkningar.

Alla produkter har en produktionskedja och den kan vara mer eller mindre komplex och svår att följa. Men varför är den intressant att ha koll på? Jo, det är vanligt att flera led i kedjan är fulla av oschyssta förhållanden.

Kanske lever fabrikens arbetare under slavliknande förhållanden. Kanske tvingas de jobba i en farlig arbetsmiljö utan skydd och säkerhet. Kanske rinner det ut mängder av giftiga kemikalier i miljön. Det kan också vara så att produkten inte tillverkas enligt de regler och standarder som gäller i Sverige och EU. I värsta fall innebär det att den är giftig eller farlig att använda.

Produktionsvillkor i andra länder - produktionskedjan

Många lockas av att handla billigt från webbutiker som säljer varor direkt från fabriker, till exempel i Asien. För att kunna hålla priserna nere brister många tillverkare i både arbetsrättsliga villkor och att följa miljökrav. Förutom att vi, genom att köpa dessa varor utan att kontrollera hur de framställts, bidrar till att mänskliga rättigheter kränks kan det också medföra en säkerhetsrisk för dig som handlar varorna.

Produkterna kanske inte uppfyller de säkerhetskrav vi har inom EU. Varor som är tillåtna att säljas i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige. Det kan bero på att de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen eller inte uppfyller andra säkerhetskrav.

Exempel på förbjudna ämnen som kan finnas i importerade varor är:

  • bly och kadmium i smycken
  • vissa mjukgörare, ftalater, i mjuka plastleksaker
  • vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronikvaror.

Om du handlar från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Kolla med företaget vad som gäller om du ångrar ditt köp eller behöver klaga och reklamera.

Det finns många organisationer och offentliga aktörer som samlar information om arbetsrättsliga villkor och som bevakar mänskliga rättigheter och korruption att ta del av. Här är ett urval:

Regeringskansliet

Amnesty International

United Nations Human Rights Council

Freedom House

Human Rights Watch

Save the children's resource centre

Swedwatch

Transparency International

International Labour Organization