Märkning av kemiska produkter

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Det ska också stå hur du kan skydda dig och hur du hanterar produkten på ett säkert sätt.

Det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer produkterna som ska se till att de är märkta och att rätt information finns på produkten.

Om du har farliga kemiska produkter i ditt hem som du har köpt före juni 2017, kan de ha en äldre varningsmärkning på förpackningen, som inte längre finns på förpackningar i butiken.

Information om de äldre varningsmärkningarna finns på Kemikalieinspektionens webbplats

På webbplatsen hannashus.se kan barn och ungdomar lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter

Märkning som varnar

Det finns två sorters farosymboler. Dels nya symboler med vit bakgrund och röd ram, men också symboler med orange bakgrund. De orangea symbolerna håller på att bytas ut mot de vita med röd ram. Från och med 1 juni 2017 ska bara de nya symbolerna finnas på produkter som säljs i butik. Syftet med de nya vita och röda symbolerna är att symbolerna ska se likadana ut i hela världen.

Produkter som är irriterande eller frätande

Gammal symbol för hälsoskadliga eller irriterande kemiska produkterGammal symbol för frätande kemiska produkterNy internationell symbol för skadliga kemiska produkterNy internationell symbol för frätande kemiska produkter

De här symbolerna kan finnas på till exempel rengöringsmedel, maskindiskmedel, propplösare, avkalkningsmedel och ugnsrengöringsmedel. Symbolerna betyder att produkten kan vara frätande, irriterande eller skadlig för huden, ögonen och luftvägarna. Vissa kan orsaka kraftiga allergiska reaktioner.

Produkter som är farliga för hälsan

Gammal symbol för hälsoskadliga eller irriterande kemiska produkterNy internationell symbol för allvarligt hälsofarliga kemiska produkter
De här symbolerna kan finnas på kylarvätska till bilen, tändvätska, lampolja och lysfotogen. Symbolerna betyder att produkten kan orsaka allvarliga skador om du råkar få i dig ämnet via munnen eller om du andas in dem.

Produkter som är giftiga eller kan ge allvarliga eller långsiktiga skador

Gammal symbol för giftiga eller mycket giftiga kemiska produkterNy internationell symbol för giftiga kemiska produkterNy internationell symbol för allvarligt hälsofarliga kemiska produkter

De här symbolerna kan finnas på produkter som kan leda till allvarliga hälsorisker. De kan exempelvis innehålla ämnen som är mycket giftiga, kan ge cancer, påverka möjligheten att få barn, ge skador på det ofödda barnet eller skada arvsanlagen (DNA). Kemikalier med sådana egenskaper får i regel inte säljas till allmänheten.

Produkter som är farliga för miljön

Gammal symbol för miljöfarliga kemiska produkterNy internationell symbol för miljöfarliga kemiska produkter

De här symbolerna kan finnas på produkter som kan skada miljön till exempel vissa målarfärger.

Produkter som är brandfarliga eller explosiva

Gammal symbol för mycket eller extremt brandfarliga kemiska produkterGammal symbol för oxiderande kemiska produkterGammal symbol för explosiva kemiska produkter

 Ny internationell symbol för brandfarliga kemiska produkterNy internationell symbol för oxiderande kemiska produkterNy internationell symbol för explosiva kemiska produkterNy internationell symbol för gaser under tryck

De här symbolerna finns på produkter som är brandfarliga, kan explodera eller oxidera. Exempel på sådana produkter är bensin, diesel, aceton, terpentin och lacknafta.

Fyrverkeripjäser, gas och gasolflaskor eller sprayburkar är exempel på produkter som kan explodera om de utsätts för värme.

Mer om märkning och farosymboler på Kemikalieinspektionens webbplats

Hjälpte artikeln dig?