Märkning av kemiska produkter

Kemiska produkter med varningsmärkning kan innebära risk för allvarlig skada om du använder dem felaktigt. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt.

Det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer produkterna som ska se till att de är märkta och att rätt information finns på produkten.

På webbplatsen hannashus.se kan barn och ungdomar lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter

Märkning som varnar

Det finns två sorters farosymboler. Produkter som du köper i butik ska sedan 2017 bara ha de nya farosymbolerna med vit bakgrund och röd ram. Äldre produkter som du har hemma kan ha en äldre märkning med orange bakgrund. Den märkningen har upphört och finns alltså inte på nya produkter. Syftet med de nya vita och röda symbolerna är att symbolerna ska se likadana ut i hela världen.

Hälsofarliga produkter

Gammal symbol för hälsoskadliga eller irriterande kemiska produkterGammal symbol för frätande kemiska produkterNy internationell symbol för skadliga kemiska produkterNy internationell symbol för frätande kemiska produkter

De här symbolerna kan finnas på till exempel rengöringsmedel, maskindiskmedel, propplösare, avkalkningsmedel och ugnsrengöringsmedel. Symbolerna betyder att produkten kan vara frätande, irriterande eller skadlig för huden, ögonen och luftvägarna. Vissa kan orsaka kraftiga allergiska reaktioner.

 

Gammal symbol för hälsoskadliga eller irriterande kemiska produkterNy internationell symbol för allvarligt hälsofarliga kemiska produkter
De här symbolerna kan finnas på kylarvätska till bilen, tändvätska, lampolja och lysfotogen. Symbolerna betyder att produkten kan orsaka allvarliga skador om exempelvis ett barn råkar dricka av den.

 

Gammal symbol för giftiga eller mycket giftiga kemiska produkterNy internationell symbol för giftiga kemiska produkterNy internationell symbol för allvarligt hälsofarliga kemiska produkter

De här symbolerna finns på till exempel bensin. Produkterna kan ge risk för allvarliga hälsoskador på sikt. De kan exempelvis innehålla ämnen som kan ge cancer, påverka möjligheten att få barn, ge skador på det ofödda barnet eller skada arvsanlagen (DNA). Många kemiska produkter med denna varningsmärkning får inte säljas till privatpersoner.

Miljöfarliga produkter

Gammal symbol för miljöfarliga kemiska produkterNy internationell symbol för miljöfarliga kemiska produkter

De här symbolerna kan finnas på produkter som kan skada miljön till exempel vissa målarfärger och bekämpningsmedel.

Brandfarliga eller explosiva produkter

 

 Ny internationell symbol för explosiva kemiska produkterNy internationell symbol för gaser under tryck

De här symbolerna finns på produkter som är brandfarliga, kan explodera eller oxidera. Exempel på sådana produkter är bensin, diesel, aceton och terpentin.

Fyrverkeripjäser, gas och gasolflaskor eller sprayburkar är exempel på produkter som kan explodera om de utsätts för värme.

Varningsmärkning för synskadade

En del produkter har, förutom den synliga farosymbolen, också en märkning som synskadade kan läsa genom att känna sig fram. Märkningen är upphöjd och har ofta formen av en triangel.

Bild på fem kännbara varningsmärkningar, alltså liksidiga trianglar, i 18, 9 resp. 3 mm. utförande.

Mer om märkning och farosymboler på Kemikalieinspektionens webbplats