Barn och kemikalier

Barn är känsligare än vuxna och de förstår inte heller vad som kan vara farligt med saker som vi omger oss med i vardagen.

När barn utsätts för samma mängd av ett kemiskt ämne som en vuxen så får barnet i sig mer av ämnet i förhållande till sin kroppsvikt. Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr om kemikalier i barns vardag som ska ge dig kunskap om farliga ämnen som finns i omgivningen. Broschyren kan beställas via kemi@cm.se eller laddas ned på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om kemikalier i barnprodukter

Till broschyrsamlingen på Kemikalieinspektionens webbplats

Hjälpte artikeln dig?