Textilier och miljön

Miljöpåverkan kan ske i alla delar av en produkts livscykel. För en textil kan det vara från att olja utvinns och bearbetas för att bli till polyester, som sedan sys till en skjorta som vi använder och tvättar, tills att vi till slut gör oss av med den på något sätt.

Vi köper årligen cirka 13,5 kg textilier per person. Vi använder dem kortare eller längre tid, men bara en femtedel lämnas till återanvändning och materialåtervinning.

Välj textilier av hög kvalitet

Ett sätt att bli mer miljövänlig är att köpa textilier av hög kvalitet som håller länge och som du även vill använda länge. Då kan du konsumera mindre mängder ny textil. Även om du själv inte tänkt använda plaggen länge, är det bra om de håller även för den som köper dem på second hand eller tar över dem gratis.

Svårt att veta miljöbelastningen för plagget

Det mesta av den textil vi köper är tillverkad i Kina, Indien och Bangladesh. Produktionskedjorna är ofta väldigt komplexa och ändras ofta, vilket gör det svårt att säga hur stor miljöbelastningen är för ett specifikt plagg.

En studie om klimatpåverkan från textil tillverkad i Kina, visade att det spelar mindre roll om plagget består av bomull, polyester eller viskos. Tillverkningen där leder till lika stora utsläpp oavsett vilket av dessa tre populära material som tillverkas. Även tillverkningen av naturfibrer som bomull, lin, ull och hampa ger effekter på miljön. Bland annat beroende på hur råvaran odlas och elen produceras, men också på grund av tillverkningsmetoden.

Hjälpte artikeln dig?