Miljömärkningar och hållbarhetsmärkningar

Miljömärkningar och hållbarhetsmärkningar ska hjälpa dig som konsument att hitta varor eller tjänster som producerats på ett sätt som tar hänsyn till miljön. Det finns många olika märkningar och det kan vara svårt att veta vad de står för. I Märkningsguiden finns en översikt över några vanliga märkningar som du som konsument möter.

Konsumentverket har tagit fram Märkningsguiden för att hjäpa dig som konsument att kunna handla mer hållbart.

Märkningsguiden hjälper dig

I Märkningsguiden finns både miljö- och hållbarhetsmärkningar men också andra typer av märkningar.

Sök efter märkningar i Märkningsguiden

Vad är en miljömärkning?

En miljömärkning innebär att en vara ska uppfylla vissa krav som satts upp av till exempel en miljömärkningsorganisation. Med miljömärkning menas en märkning som är framtagen av en så kallad tredjepart. En tredjepart är oberoende från den som säljer eller tillverkar varan. Kraven, som är skarpare än lagstiftning, ska regelbundet följas upp och skärps successivt. Svanen och Bra Miljöval är exempel på miljömärkningar.

Andra typer av märkningar

Utöver miljömärkningar finns andra märkningar som ställer vissa miljö- och hållbarhetskrav. Det finns också ekologiska märkningar, som bland annat visar att man inte använt kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel i produktionen. KRAV och EU:s ekologiska logotyp (EU-lövet) är exempel på ekologiska märkningar.

Det finns olika slags märkningar för olika typer av varor som till exempel mat, elektronik eller hudvårdsprodukter. Det finns också andra märkningar som till exempel farosymboler, information om ursprung, kvalitetscertifieringar eller andra symboler.

Branschens egna märkningar

Många företag och branscher har egna märkningar med miljö- eller hållbarhetsprofil. Ofta bestämmer då företaget själv vad märkningen innebär och vilka krav som ställs. Garant Eko, Änglamark, I Love ECO och Skona är exempel på sådana märken.

Fråga gärna butikspersonalen vad märket står för om du är osäker eller läs om märkningen på företagets webbplats. Du kan också titta efter om produkten har någon kompletterande märkning som är oberoende, som till exempel "EU-lövet", Svanen eller Bra miljöval.

Du kan anmäla vilseledande märkningar

Att marknadsföra en produkt med otydliga, osakliga eller osanna miljö- och hållbarhetsargument är inte tillåtet. Att anspela på miljö, eller framställa något som bättre för miljön än vad det är, brukar kallas för att grönmåla (greenwash).

Konsumentverket ansvarar för att granska företags marknadsföring så att den inte är vilseledande. Om du ser en märkning som du tycker verka bryta mot marknadsföringslagen kan du anmäla den till Konsumentverket.

Anmäl marknadsföring till Konsumentverket