Tillbaka till sökresultat

Svenskt Sigill Naturbeteskött

Svenskt Sigill Naturbeteskött är en certifiering som visar att köttet kommer från djur som betar på svenska naturbetesmarker. Naturbetesmarker är gräsmarker som inte gödslas eller bearbetas. De har stor biologisk mångfald och många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna lever där. För att kunna märkas med Svenskt Sigill Naturbeteskött måste bland annat minst 50% av gårdens betesmarker vara naturbetesmark.

Mer information

Mer om märket på Svenskt Sigills webbplats

Produktområden

Livsmedel Kött

Märkestyp

Miljö och hållbarhet

I Märkningsguiden förklarar vi vad olika märken betyder. Guiden värderar inte märken och den innebär heller inte något godkännande eller någon rekommendation från Konsumentverkets sida. Mer om Märkningsguiden