Tillbaka till sökresultat

Skyddad ursprungsbeteckning

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett namn som får registreras för en produkt som kommer från en viss ort eller region eller, i undantagsfall ett land, har en kvalitet eller egenskaper som helt eller till största del beror på en viss geografisk omgivning och i alla led produceras i det avgränsade geografiska området.

För skyddade ursprungsbeteckningar finns stränga krav. Där ska både råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område. Skyddad ursprungsbeteckning är en EU-gemensam märkning och reglerna för märkningen är framtagna av EU-kommissionen.

Mer information

Läs mer om skyddad ursprungsbeteckning på Livsmedelsverkets webbplats

Produktområden

Livsmedel Övrigt

Märkestyp

Ursprung

I Märkningsguiden förklarar vi vad olika märken betyder. Guiden värderar inte märken och den innebär heller inte något godkännande eller någon rekommendation från Konsumentverkets sida. Mer om Märkningsguiden