Tillbaka till sökresultat

Farosymbol - gas under tryck

Märket betyder att en behållare innehåller gas under tryck. En behållare som innehåller gas under tryck får inte värmas upp, den kan explodera av värmen. Om behållaren skadas ska du anlita professionell hjälp för att ta hand om den. Skadan kan göra att behållaren inte längre är helt tät och att det finns risk för att den kan explodera. Produkten ska hållas utom synhåll och räckhåll för barn.

Märket är ett av nio varningsmärkningar för kemiska produkter som är gemensamma för hela EU och beslutade enligt CLP-förordningen (CLP = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Exempel på vanliga kemiska produkter i hushållet är rengöringsmedel, diskmedel, lösningsmedel, lampolja, tändvätska, färg och propplösare. 

Mer information

Läs mer om märket på Kemikalieinspektionens webbplats

Produktområden

Kemiska produkter

Märkestyp

Farosymboler

I Märkningsguiden förklarar vi vad olika märken betyder. Guiden värderar inte märken och den innebär heller inte något godkännande eller någon rekommendation från Konsumentverkets sida. Mer om Märkningsguiden