Tillbaka till sökresultat

Farosymbol - explosiv

Märket betyder att produkten kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Explosiva produkter måste hanteras varsamt och förvaras på avstånd från värme, gnistor och öppen eld. Produkten ska hållas utom synhåll och räckhåll för barn. 

Märket är ett av nio varningsmärkningar för kemiska produkter som är gemensamma för hela EU och beslutade enligt CLP-förordningen (CLP = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Exempel på vanliga kemiska produkter i hushållet är rengöringsmedel, diskmedel, lösningsmedel, lampolja, tändvätska, färg och propplösare. 

Mer information

Läs mer om märket på Kemikalieinspektionens webbplats

Produktområden

Kemiska produkter

Märkestyp

Farosymboler

I Märkningsguiden förklarar vi vad olika märken betyder. Guiden värderar inte märken och den innebär heller inte något godkännande eller någon rekommendation från Konsumentverkets sida. Mer om Märkningsguiden