Farliga ämnen i leksaker

Barnens kroppar är inte färdigutvecklade och är därför mer känsliga för kemikalier än vuxna. Fråga vilka farliga ämnen som finns i den elektroniska leksaken innan ditt köp.

EU har särskilda regler som förbjuder vissa ämnen i leksaker och det är företagen som har ansvar för att reglerna följs.

Kemikalieinspektionen kontrollerar regelbundet leksaker som går att köpa i Sverige och hittar ofta förbjudna ämnen. Sådana leksaker måste då tas bort från marknaden.

Läs mer om kemikalier i barnprodukter

Leksaker och elektronik i Sverige ska vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer.

Läs om varningar och märkningar på leksaker

Bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och de bromerade flamskyddsmedlen PBB och PBDE är strikt reglerade eller för­bjudna i vissa elektriska och elektroniska produkter.

Men att detta även gäller leksaker och fritids- och sportutrustning är många importörer ovetande om.