Miljöpåverkan från el- och elektronikprodukter

Miljöpåverkan från el- och elektronikprodukter är mycket stor i förhållande till de flesta andra produkter vi använder. Därför är vår stora konsumtion av el- och elektronikprodukter inte hållbar.

Livslängden och den totala energianvändningen för en produkt är viktiga miljöaspekter. En lång livslängd gör att vi behöver köpa färre nya produkter. Då minskar utsläppen och användningen av råvaror. Ett särskilt viktigt problem med el- och elektronikvaror är att deras nyhetsvärde sjunker ganska snabbt. Detta förkortar den faktiska användningstiden avsevärt jämfört med den tekniska livslängden. Det motiverar kanske inte heller tillverkarna att göra hållbara produkter som kan repareras.

Kan du låna, köpa begagnat eller reparera?

Vår stora konsumtion av el- och elektronikprodukter är inte hållbar. Med ökande mängder el- och elektronikprodukter i samhället bör vi fundera över vårt egentliga behov innan vi köper nytt. Går det att låna av någon, köpa begagnat eller reparera den gamla produkten. Tillverkning och användning av den enskilda produkten har oftast större betydelse ur miljösynpunkt än transporter – trots att det är mycket transporter av elektronik.

Två huvudgrupper

När det gäller el- och elektronikprodukters miljöpåverkan kan man dela upp dem i två grupper:

  • De som drar mycket energi vid användning, till exempel kyl, frys, vitvaror, stationära datorer, trådlösa routers och belysning. Det viktigaste då är att du väljer en produkt med låg energiförbrukning i jämförelse med andra.
  • Den som inte drar mycket energi vid användning, men innehåller värdefulla metaller. Det är till exempel mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Då är det viktigare att du väljer produkter som håller länge och som du vill använda länge.

Innehåller värdefulla metaller

Ju fler kretskort produkterna innehåller, desto mer värdefulla metaller innehåller de vanligen. Värdefulla och sällsynta metaller finns ofta i små koncentrationer i marken och man behöver bryta mycket berg och sten för att framställa dem. För att framställa det guld som ofta finns i kretskort, som används i EU, behöver vi bryta lika mycket berg som för att få fram allt järn och stål vi använder totalt i alla andra produkter. Det gör att miljöpåverkan från el- och elektronikprodukter är mycket stor i förhållande till de flesta andra produkter vi använder.

Märkning mot farliga ämnen

EU har infört begränsningar för vissa farliga ämnen i el- och elektronikprodukter. CE-märket och den tidigare RoHS-märkningen visar om produkten uppfyller reglerna.

Mängden kemikalier är svår att överblicka och det saknas ofta kunskap om hur farliga de är. Bromerade flamskyddsmedel finns i kretskort och andra plastdelar för att minska risken för brand. De bryts ner mycket långsamt i naturen och kan leda till ökad risk för störning av hormonsystemet och cancer. Plasten PVC är mjukgörare och används för att plasten ska bli böjlig och formbar, till exempel i sladdar. PVC innehåller ofta ftalater. Ftalater är förbjudna i vissa produkter, till exempel leksaker, då de kan påverka hormoner och skada fortplantningsförmågan.

Märkning för el

För vitvaror, stationära datorer, trådlösa routers och belysning är alltså energiförbrukningen vid användning viktig att tänka på. För att du enkelt ska kunna välja en el- och elektronikprodukt med låg förbrukning finns olika märkningar som antingen förklarar att produkten har låg förbrukning eller helt enkelt hur stor energiförbrukningen är.

Läs mer om energimärkning

Det finns även miljömärkningar som tittar på fler miljöaspekter än bara energi. Vanliga sådana miljömärkningar är TCO (för IT-produkter), Nordiska Svanen och EU-Ecolabel.

Mer om märkningar inom miljö och hållbarhet

Krav på ekologisk design

Utöver energimärkningen finns det ekodesignkrav på många produkter. Kraven gäller då energieffektivitet och bra funktion. Sådana produkter använder inte själva energin, men de påverkar den totala energianvändningen. Det kan till exempel gälla fönster på ett hus eller däcken på en bil. Produkten måste uppfylla vissa krav för energi- och resurseffektivitet för sin hela livscykel för att få användas inom EU.

Elektronik som avfall

När en el- eller elektronikprodukt är sönder och inte går att reparera eller då du av annan anledning vill göra dig av med den, är det viktigt att inte slänga den i hushållssoporna. Det är både farligt för miljön och slösar på de värdefulla resurser som el- och elektronikprodukter innehåller.

El- och elektronikprodukter kan lämnas på återvinningscentraler, miljöcentraler, i insamlingsbehållare i en del köpcenter och ofta även där du köper ny elektronik. Insamlingar sker ofta i samarbete med kommunen. Från och med oktober 2015 är även alla större butiker som säljer el- och elektronikprodukter skyldiga att ha insamling av produkter som är mindre än 25 cm långa.

Läs mer på sopor.nu - Sveriges avfallsportal