Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste formen av uppvärmning för flerbostadshus i tätorten. Beroende på var du bor så kan du som villaägare ibland också välja fjärrvärme för uppvärmning av ditt hus.

Fjärrvärmens miljöpåverkan beror på hur och vilka bränslen som används i fjärrvärmenätet där du bor och på effektiviteten i fjärrvärmeanläggningen.  

Miljöpåverkan beror på hur fjärrvärmen produceras

Eftersom fjärrvärmen produceras i en central anläggning blir utsläppen mindre än om varje fastighet har en egen värmekälla. Den största delen av fjärrvärmen produceras numera av förnybar och återvunnen energi, till exempel spillvärme från industrin och avfall. Det förekommer dock fossilt bränsle från till exempel olja, när det är riktigt kalla dagar. Ta reda på hur värmen i fjärrvärmenätet produceras där du bor.  

Fjärrvärmebolaget på din ort

Har du frågor kring din leverans av fjärrvärme, avtal eller annat? Vänd dig då till fjärrvärmebolaget på din ort.

Ditt skydd som fjärrvärmekund på Energimarknadsinspektionens webbplats

Fjärrvärmenämnden som medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder