Uppvärmning

Inte nog med att miljön i stort blir bättre om fler drar ner på sin värmekonsumtion, din egen ekonomi mår också bra av det.

Det finns idag många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Det är en kostnadsfråga, men även en fråga om miljö, bekvämlighet och trivsel i ditt hus.

När det gäller uppvärmning tjänar du alltid på att göra ett smart och välgrundat val som passar både för ditt hus och din familj.

Se över fönster, dörrar, väggar, tak och ventilation 

Om du funderar på hur du vill värma ditt hus är kanske inte uppvärmning det du ska ta tag i först. Glöm inte att klimatskalet, det vill säga fönster, dörrar, väggar, tak och även ventilationen, är viktiga delar av huset. Har du till exempel dragiga fönster är det sannolikt där du ska börja energieffektivisera.

Många alternativ att välja bland 

Det finns många uppvärmningsalternativ att välja bland. Vilka alternativ du har beror på ditt hus, din familj, var ni bor och vilka möjligheter som finns där.

Bergvärmepumpar och olika luftvärmepumpar går framåt, finns det fjärrvärme är det en möjlighet. Uppvärmning med ved eller pellets blir allt mer effektiv och miljöanpassad. Många uppskattar solfångare där energin i princip är gratis medan el-element fortfarande har sina användningsområden. Dessutom finns det möjlighet att kombinera olika alternativ som till exempel pelletsvärme och sol. Då får du större flexibilitet och blir mindre sårbar.

Tänk framåt

Runt hörnet ser vi nästa generations hus, så kallade näranollenergihus. De är så energieffektiva att det räcker med ett mindre och därmed billigare uppvärmningssystem. En del av värmen kommer från människorna i huset och från apparaterna som de använder. 

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig

När du ska välja uppvärmningssystem kan du prata med din kommunala energi- och klimatrådgivare. De ger kostnadsfria och opartiska råd. Du hittar din energi- och klimatrådgivare på Energimyndighetens webbplats eller ringer direkt till din kommun.

Här hittar du din energi- och klimatrådgivare

Energimärkning av uppvärmningssystem ska underlätta för dig

Energieffektiva produkter bidrar till att minska miljöbelastningen och är ett steg på vägen till ett hållbart samhälle. Du har nog sett energimärkningen på vitvaror, med pilar från grönt till rött som ska hjälpa dig att välja energismart och främja produktutvecklingen. Nu kommer energimärkning på uppvärmningsprodukter och hela uppvärmningssystem. Den finns redan för luftluftvärmepumpar och kommer från september 2015 på bergvärmepumpar och luftvattenvärmepumpar. 

Nordiska miljömärkningen Svanen

För kaminer och vedpannor finns ingen energimärkning än. Däremot finns den frivilliga miljömärkningen Svanen som har både miljö- och funktionskrav.

Energimyndigheten testar uppvärmning 

Energimyndighetens Testlab publicerar oberoende tester av olika produkter. Energimyndigheten utser inte bäst i test, men visar var teknikfronten ligger. Du får också tips om vad du ska tänka på och vilka frågor du kan ställa till din leverantör. Alla tester finns på Energimyndighetens webbplats.

På Energimyndighetens webbplats hittar du tester på allt från värmepumpar till pelletspannor, vedpannor och varmvattenberedare.

Tre offerter från certifierade installatörer 

Se till att välja en bra installatör och gärna en certifierad sådan. Installatören ska kunna erbjuda gratis beräkningar på hur mycket du sparar. Ett tips är att ta in offerter från tre installatörer och jämföra priser och övriga villkor.