Myndigheter och konsumentbyråer som ingår i Hallå konsument

Hallå konsument samordnas av ett råd bestående av representanter från samtliga myndigheter som ingår i samarbetet. Nedan listar vi de myndigheter och byråer som samverkar i upplysningstjänsten Hallå konsument: