Läkemedelsverket

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna inom Konsumentverkets vägledning. Vägledningen svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Läkemedelsverket är den svenska myndigheten som ansvarar för godkännande och tillsyn av läkemedel. Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetiska produkter samt tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige, samt den legala hanteringen av narkotikaklassade läkemedel.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

+ 46 (0)18-174600

Telefontider:

08:00-16:30

Postadress:

Läkemedelsverket Box 26
751 03 Uppsala