Kemikalieinspektionen

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna inom Konsumentverkets vägledning. Vägledningen svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

08-519 41 100

E-postadress:

kemi@kemi.se

Telefontider:

Vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen har följande telefontider under högsommaren:
vecka 26-27: tisdag – onsdag klockan 9-11, torsdag klockan 13-15
vecka 28-31: tisdag – onsdag klockan 9-11
vecka 32: tisdag – onsdag klockan 9-11, torsdag klockan 13-15.

Postadress:

Box 2
172 13 Sundbyberg