Naturvårdsverket

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna inom Konsumentverkets vägledning. Vägledningen svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Vi är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Naturvårdsverket arbetar med att skapa förutsättningar för miljömässigt hållbar konsumtion. Vi utreder, tar fram förslag till regeringen och samverkar med myndigheter och branscher för att minska den svenska konsumtionens miljöpåverkan, både i Sverige och utomlands.

Kontaktuppgifter

Telefon:

010-698 10 00

Telefontider:

08.00-16.30

Postadress:


106 48 Stockholm