Transportstyrelsen

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna inom Konsumentverkets vägledning. Vägledningen svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Syftet med Transportstyrelsens verksamhet är att verka för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället. Det gör vi främst genom vårt arbete för de transportpolitiska och förvaltningspolitiska målen. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

0771-503 503

Telefontider:

08:00 - 16:30