Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna inom Konsumentverkets vägledning. Vägledningen svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

ARN prövar många typer av konsumenttvister men inte alla. Besluten är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Majoriteten av företagen följer besluten. Innan du skickar in anmälan ska företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav eller inte svarat inom rimlig tid. Att få en tvist prövad är avgiftsfritt för båda parter. ARN har inte någon rådgivning.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

08 508 860 00

E-postadress:

arn@arn.se

Telefontider:

Se www.arn.se

Postadress:

Box 174
101 23 Stockholm