Integritetsskyddsmyndigheten

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna som utgör Hallå konsument. Tillsammans svarar Hallå konsument på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Se alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Integritetsskyddsmyndighetens uppdrag är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom EU och att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

08-657 61 00

E-postadress:

imy@imy.se

Telefontider:

Växel: Måndag - fredag kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.00
Upplysningstjänsten: måndag, tisdag, torsdag, fredag 9:00-11:00, onsdag 9:30-11:30.

Postadress:

Box 8114
104 20 Stockholm