Fastighetsmäklarinspektionen

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna inom Konsumentverkets vägledning. Vägledningen svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) ansvarar för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare och mäklarföretag. Konsumenter kan skicka in anmälningar mot mäklare och företag som inte lever upp till god fastighetsmäklarsed. Beslut om en eventuell disciplinär påföljd (återkallelse av registreringen, varning eller erinran) avgörs av FMI:s disciplinnämnd. Anmälaren är inte part i ärendet. FMI prövar inte ekonomiska tvister utan hänvisar konsumenten i första hand till mäklaren själv och därefter till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

010-490 01 80

E-postadress:

registrator@fmi.se

Telefontider:

Måndagar 13–15 (v 28–31 kl 13–14).
Tisdagar 9–11 (v 28–31 kl 9–10).
Onsdagar 13–15 (v 28–31 kl 13–14).
Torsdagar 9–11 (v 28–31 kl 9–10).
Fredagar 9–11 (v 28–31 kl 9–10).

Webbplats:

https://fmi.se

Postadress:

Box 5045
65005 Karlstad