Boverket

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna inom Konsumentverkets vägledning. Vägledningen svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Boverkets cirka 280 medarbetare arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Vi arbetar bland annat med att: • Ta fram föreskrifter och vägledningar om plan och bygglagen, bostadsanpassningsbidraget och energideklarationer • Ansvara för tillämpningen av plan- och bygglagen och tillsyn över energideklarationer • Administrera statliga stöd och bidrag • Utreda och analysera frågor inom vårt verksamhetsområde. Att Boverket ska verka för kunskapsspridning inom sektorsområdet, följa miljömålet God bebyggd miljö och vara aktiv i internationellt arbete inom sektorsområdet, är också exempel på uppgifter för Boverket som framgår av instruktionen. Grunden för vårt arbete är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen. På vår webbplats www.boverket.se hittar du myndighetsinformation och information till både professionella yrkesutövare och medborgare. PBL kunskapsbanken är en webbaserad handbok om plan och bygglagen.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

0455-35 30 00

Telefontider:

Växel och reception: 08.00-16.30 alla helgfria vardagar

Postadress:

Box 534
371 23 Karlskrona