Kammarkollegiet

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna inom Konsumentverkets vägledning. Vägledningen svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Kammarkollegiet är en myndighet som har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Alla som säljer eller marknadsför resor måste ha en resegaranti om resorna är garantipliktiga enligt resegarantilagen (2018:1218). Syftet med lagen är att skydda resenärerna om aktören blir insolvent. Kammarkollegiet beslutar och godkänner arrangörers och näringsidkares resegarantier samt beslutar om ersättning från resegarantin om resan ställs in eller avbryts på grund av att arrangören eller näringsidkaren har blivit insolvent. Kammarkollegiet är utpekad tillsynsmyndighet för resegarantilagen.

Kontaktuppgifter

Telefon:

08- 700 08 00

Telefontider:

08.00-16.30

Postadress:

Box 2218,
103 15 Stockholm