Energimarknadsinspektionen

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna som utgör Hallå konsument. Tillsammans svarar Hallå konsument på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Se alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt ska ha en hållbar, säker och effektiv tillgång till energi. Det gör vi genom att se till att företagen på energimarknaderna följer bestämmelserna i ellagen, naturgaslagen eller fjärrvärmelagen. Vi lämnar också förslag på hur energimarknaderna kan utvecklas. Till Sveriges elkonsumenter erbjuder vi prisjämförelsesajten elpriskollen.se som gör det enklare att välja elhandlare. Viktigt för att energimarknaderna ska fungera bra är att energikonsumenterna är med och påverkar. Vi delar med oss av vår kunskap genom exempelvis webb, nyhetsbrev och media för att elkonsumenterna ska kunna vara medvetna konsumenter, som gör egna val när man vill och det faktiskt går. För konsumenternas bästa kontrollerar vi också att energiföretagen följer gällande konsumentregler.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

016-16 27 27

E-postadress:

registrator@ei.se

Telefontider:

08-17.00 alla helgfria vardagar

Postadress:

Box 155
631 03 Eskilstuna