Energimarknadsinspektionen

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna inom Konsumentverkets vägledning. Vägledningen svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en statlig myndighet med cirka 200 medarbetare. Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och kontrollerar att marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energiområdet. Vi arbetar även för att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna, för att konsumenterna ska vara aktiva och göra medvetna val.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

016-16 27 00

E-postadress:

registrator@ei.se

Telefontider:

Måndag-torsdag kl. 09-15.00 och fredagar kl. 09-11.30 .
Lunchstängt kl. 11.30-13.00.

Postadress:

Box 155
631 03 Eskilstuna