Problem med hantverkare

Lyssna

Är du missnöjd med hantverkaren och vill reklamera? Läs om dina rättigheter när hantverkaren har gjort fel, inte är klar i tid eller när priset inte stämmer överens med offerten.

Definition:Den här informationen gäller för allt arbete som utförs på fast egendom, vilket betyder mark, byggnader eller andra fasta anläggningar på mark eller i vatten. Det kan till exempel handla om måleriarbeten, grävarbeten, reparationer, takläggning eller elinstallationer.

Välj vad du vill läsa mer om

Välj det här alternativet om du tycker att tjänsten du har köpt är felaktig, till exempel om:

  • Arbetet är bristfälligt utfört.

  • Resultatet avviker från vad du och företaget kom överens om.

  • Materialet som företaget har använt är felaktigt.

  • Du undrar om du kan kräva ersättning på grund av felet.

Gör så här om hantverkaren har gjort fel

Välj det här alternativet om:

  • Arbetet tar längre tid än vad som är rimligt.

  • Arbetet tar längre tid än vad ni har kommit överens om.

  • Arbetet inte har påbörjats inom den överenskomna tiden.

Gör så här om hantverkaren inte är klar i tid

Välj det här alternativet om:

  • Företaget vill ha mer betalt än vad ni har kommit överens om.

  • Ni inte har ett bestämt pris men du tycker att priset företaget begär är orimligt högt.

OBS! Om företaget vill ha betalt för att rätta till ett fel som företaget själva har orsakat, bör du istället läsa under "Hantverkaren har gjort fel".

Gör så här om hantverkaren vill ha för mycket betalt