Problem med hantverkare

Är du missnöjd med hantverkaren och vill reklamera? Eller har du en tvist med hantverkaren? Läs om dina rättigheter när hantverkaren gjort fel, inte är klar i tid eller när priset inte stämmer överens med offerten.

Definition:Den här informationen gäller för allt arbete som utförs på fast egendom, vilket betyder mark, byggnader eller andra fasta anläggningar på mark eller i vatten. Det kan till exempel handla om måleriarbeten, grävarbeten, reparationer, takläggning eller elinstallationer.

Välj vad du vill läsa mer om

Välj det här alternativet om du tycker att tjänsten du köpt är felaktig, till exempel om:

  • arbetet är bristfälligt utfört

  • resultatet avviker från vad du och företaget kom överens om

  • materialet som företaget använt är felaktigt

  • hantverkaren inte har avrått dig från en tjänst som du inte haft nytta av

  • du undrar om du kan kräva ersättning på grund av felet.

Gör så här om hantverkaren har gjort fel

Välj det här alternativet om:

  • arbetet tar längre tid än vad som är rimligt

  • arbetet tar längre tid än vad du och hantverkaren kommit överens om

  • hantverkaren inte har påbörjat arbetet inom den tid ni kommit överens om.

Gör så här om hantverkaren inte är klar i tid

Välj det här alternativet om:

  • företaget vill ha mer betalt än vad ni kommit överens om

  • ni inte bestämt ett pris men du tycker att priset företaget begär är orimligt högt.

OBS! Vill företaget ha betalt för att rätta till ett fel som företaget själva orsakat, bör du istället läsa under "Hantverkaren har gjort fel".

Gör så här om hantverkaren vill ha för mycket betalt