Bygga hus – tips vad du ska tänka på

Att bygga hus kostar mycket pengar. Det är viktigt att göra en noggrann kalkyl över kostnaderna och att använda ett tydligt skriftligt avtal. Här hittar du som ska bygga hus värdefulla tips.

Bygga hus – tre saker att tänka på

 • Gör en kalkyl över alla kostnader och stirra dig inte blind enbart på huset. Det tillkommer mycket annat som till exempel tomt, anslutning av vatten, avlopp, el, fiber, markarbeten med mera.

 • Använd alltid ett skriftligt avtal där det framgår vad som ska göras, priset för arbetet och hur lång tid arbetet ska ta. 

 • Kolla upp företaget innan du anlitar dem. Fråga efter referenser och undersök om företaget har skulder genom att kontakta Kronofogden eller Skatteverket.

Bra att veta om att bygga nytt hus

När du som privatperson anlitar ett företag för att bygga hus gäller konsumenttjänstlagen. I konsumenttjänstlagen finns det särskilda bestämmelser om småhusentreprenader, alltså nybyggnationer av hus.

Konsumenttjänstlagen skyddar dig om företaget gjort något fel i arbetet.

Bygglov och andra byggregler

Det finns många regler att ha koll på när du ska bygga ett nytt hus. Det finns regler om bland annat bygglov, säkerhet och inomhusmiljö du måste ta hänsyn till.

Du får inte börja bygga innan du fått ett bygglov från kommunen. Har du frågor om bygglov kontaktar du din kommun.

Boverket är den myndighet som har tillsyn över byggreglerna.

Om byggregler och byggprocessen på Boverkets webbplats

Det är lätt att stirra sig blind på kostnaderna för själva huset och tomten. Men det tillkommer mycket utöver det, till exempel:

 • anslutning och dragningar av vatten och avlopp
 • el
 • fiber
 • markarbeten
 • lagfart
 • invändiga materialval.
Betala inte i förskott

Vänta med att betala tills arbetet är slutfört. Företaget har inte rätt att kräva betalt för något som inte är färdigt.

Har företaget gjort något fel i arbetet har du rätt att hålla inne med en så stor del av betalningen som motsvarar felet. Betalar du i förskott förlorar du den säkerheten.

Byggnadslån

Ett byggnadslån är en finansieringslösning som många använder när de ska köpa tomt och bygga hus. Ett byggnadslån fungerar inte riktigt som ett vanligt lån, utan är en slags kredit som används för att bekosta bygget.

Kontakta Konsumenternas bank- och finansbyrå om du vill veta mer om hur ett byggnadslån fungerar.

Om byggnadslån på konsumenternas.se

Kontrollera om företaget har skulder genom att kontakta Kronofogden eller Skatteverket. Be företaget om försäkringsbevis och intyg på att företaget har alla behörigheter som behövs. Risken finns annars att företaget går i konkurs innan arbetet hos dig är klart eller inom din reklamationstid.

Enligt lag kan du klaga på fel i upp till tio år. Men går företaget i konkurs är det ofta svårt att använda sig av den rätten.

Prata med tidigare kunder

Be företaget om referenser till tidigare kunder. Kontakta referenspersonerna och be om att få titta på arbetet företaget gjort. Då kan du se vad du tycker om arbetet och fråga referenspersonerna om de är nöjda.

Ännu bättre är förstås att hitta personer som företaget inte själva tipsat om. Kanske kan du fråga runt på forum och diskussionstrådar på internet eller bland vänner och bekanta.

Det är viktigt att du och företaget har ett skriftligt avtal. Där ska det framgå tydligt:

 • vad som ska göras
 • vad det kommer kosta
 • hur lång tid arbetet får ta

Det kan också vara bra att avtala om förseningsvite. Det innebär att du har rätt till ersättning från företaget om arbetet drar ut på tiden.

Utan skriftligt avtal blir det svårt att bevisa vad som sagts. Det blir också mycket svårare att ställa krav på företaget om något går fel.

Konsumentverket har ihop med byggbranschen tagit fram en avtalsmall du kan använda.

Avtalsmall ABS 18 på Konsumentverkets webbplats

Huvudregeln är att avtal ska hållas av både dig och företaget. Det betyder att båda parter är bundna av det ni kommit överens om. Men det finns vissa lägen då företaget kan ha rätt att dra sig ur avtalet (häva avtalet).

Force majeure

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser. Termen används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

Det finns inget krav på att det ska stå i avtalet vilka händelser som avses som force majeure. Men det är bra om det står och gärna så tydligt som möjligt. Saker som ofta benämns som force majeure är naturkatastrofer, krig, arbetskonflikt och liknande.

Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det. Det enskilda företaget gör bedömningen.

Hinder som ligger utanför företagets kontroll

För att kunna hävda force majeure måste det finnas ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Det kan till exempel vara långvarig sjukdom eller en brand som förstör materialet ni avtalat om.

Kan företaget häva avtalet på grund av prishöjning på byggmaterial?

För att företaget ska kunna häva avtalet med hänvisning till ökade priser, krävs det att de får oskäligt stora kostnader och att de inte kunnat förutse det ökade priset. Dessa kostnader ska sedan vägas mot ditt intresse och behov av att få tjänsten utförd.

Kan du anlita ett annat företag att utföra tjänsten till samma pris som offerten, kan detta tas med i bedömningen mellan företagets oskäliga kostnad och ditt intresse.

När du bygger hus kan du själv anlita olika företag som utför olika delar av bygget. Eller så kan du anlita ett företag som sköter allt (en så kallad totalentreprenad).

Vid en totalentreprenad har du bara en avtalspart. Det företaget ansvarar för hela bygget och även arbetsmiljön. Uppstår det problem behöver du bara ha kontakt med ett företag.

Anlitar du olika företag för olika delar av bygget har du själv det övergripande ansvaret. Du måste sköta kommunikationen mellan de olika företagen. Det är även ofta du som har ansvaret för arbetsmiljön.

När du bygger hus är det alltid någon som är ansvarig för arbetsmiljön.

 • Anlitar du ett företag som sköter hela bygget åt dig (en totalentreprenad) är företaget arbetsmiljöansvarig.
 • Anlitar du själv olika företag för olika delar av bygget är du ansvarig för arbetsmiljön.

Vad innebär det att vara ansvarig för arbetsmiljön?

När du ansvarar för arbetsmiljön måste du förhålla dig till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Du måste bland annat utse en person eller ett företag till byggarbetsmiljösamordnare. Den ska samordna arbetet kring att förebygga olyckor.

Om arbetsmiljöansvar på Arbetsmiljöverkets webbplats

Du bör göra en slutbesiktning av huset när det är klart. Det är ett viktigt kvitto på att allt gått rätt till. Men det finns inget lagkrav på att du måste göra en slutbesiktning.

Vad är en slutbesiktning?

På en slutbesiktning går en besiktningsman igenom hela bygget för att se om det finns några fel. Felen skrivs ner i ett besiktningsprotokoll.

Är byggfirman ansvarig för felen ska de åtgärda felen så fort som möjligt. Det ska inte kosta dig något.

Det som står i slutbesiktningen blir ett viktigt bevis för dig om du och byggfirman blir oense om hur ni ska hantera fel i bygget.

Upptäcker du fel senare?

Upptäcker du fel i boendet efter att du flyttat in kan du läsa mer på sidan om att klaga på fel i nybyggt hus.

Klaga på fel i nybyggt hus

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2024