Inför att bygga hus

Lyssna

Att bygga hus kostar mycket pengar och tvister om nybyggda hus kan ofta bli komplicerade. Här har vi samlat värdefulla tips och information till dig som ska anlita ett företag för att bygga hus.

Tänk på det här

  • Ha alltid ett skriftligt avtal om vad som ska göras, priset för arbetet och hur lång tid som arbetet får ta. 

  • Gör en kalkyl över alla kostnader och stirra dig inte blind enbart på huset. Det tillkommer många poster som tomt, anslutning av vatten, avlopp, el och fiber, markarbeten med mera.

  • Beroende på entreprenadform så är det i vissa fall du som konsument som har arbetsmiljöansvaret för bygget.

Bra att veta om att bygga nytt hus

När du som privatperson anlitar ett företag för att bygga ett hus gäller konsumenttjänstlagen. I konsumenttjänstlagen finns det också särskilda bestämmelser om just småhusentreprenader, alltså nybyggnationer av hus.

Konsumenttjänstlagen skyddar dig om företaget har gjort någonting fel i arbetet.

Läs mer om konsumenttjänstlagen på Riksdagens webbplats

Bygglov och andra byggregler

Det finns många olika regler att ha koll på när du ska bygga ett nytt hus. Det finns regler om bland annat bygglov, säkerhet och inomhusmiljö som du måste ta hänsyn till.

Du får inte börja bygga någonting innan du har fått ett bygglov från kommunen. Om du har frågor om bygglov måste du ta kontakt med din kommun.

Boverket är den myndighet som har tillsyn över byggreglerna.

Läs mer om byggregler och byggprocessen på Boverkets webbplats.

Det är lätt att stirra sig blind på kostnaderna för själva huset och tomten. Men det tillkommer mycket utöver det, som anslutning och dragningar av vatten och avlopp, el och fiber, markarbeten, lagfart och invändiga materialval.

Betala inte i förskott

När du anlitar ett företag för att bygga ett hus är du inte skyldig att betala någonting i förskott. Företaget får alltså inte kräva att du ska betala för några delar av arbetet som inte är färdigställda.

Det är viktigt för din egen skull att du väntar med att betala tills arbetet är slutfört. Visar det sig att företaget har gjort någonting fel i arbetet så har du rätt att hålla inne med den del av betalningen som motsvarar felet, men den säkerheten tappar du om du betalar innan arbetet är slutfört.

Byggnadslån

Ett byggnadslån är en finansieringslösning som många använder när de ska köpa tomt och bygga hus. Ett byggnadslån fungerar inte riktigt som ett vanligt lån, utan är en slags kredit som används föra att bekosta bygget.

Konsumenternas bank- och finansbyrå har mer information om byggnadslån. Ta kontakt med dem om du vill veta mer om vad som gäller och hur ett byggnadslån fungerar.

På webbplatsen Konsumenternas.se hittar du mer information om byggnadslån

Kontrollera om företaget har skulder genom att kontakta Kronofogden eller Skatteverket. Be företaget om försäkringsbevis och intyg på att företaget har alla behörigheter. Risken finns annars att företaget går i konkurs innan arbetet hos dig är klart eller inom din reklamationstid. Enligt lag kan du klaga på fel i upp till tio år, men har företaget hunnit gå i konkurs är den rätten inte så mycket värd.

Prata med tidigare kunder

Be företaget om referenser till tidigare kunder. Ta kontakt med referenspersonerna och be att få komma hem till dem och titta på det arbete som företaget har gjort. Det är ett bra tillfälle att se vad du tycker om arbetet, samtidigt som du har chansen att fråga referenspersonerna om de är nöjda. Ännu bättre är förstås att hitta personer som inte företaget själv har tipsat om, kanske kan du fråga runt på forum och diskussionstrådar på internet, eller bland vänner och bekantas bekanta.

Det är viktigt att du och företaget du anlitar har ett skriftligt avtal där det framgår tydligt vad som ska göras, vad det kommer att kosta samt hur lång tid som arbetet får ta.

Det kan också vara bra att avtala om förseningsvite. Det innebär att du har rätt till ersättning från företaget om arbetet drar ut på tiden.

Finns det inget skriftligt avtal blir det svårt att bevisa efteråt vad som har sagts. Det blir också mycket svårare att ställa krav på företaget om någonting går fel.

Tillsammans med byggbranschen har Konsumentverket tagit fram en avtalsmall som du kan använda dig av.

Avtalet heter ABS 18 och finns på Konsumentverkets webbplats.

Huvudregeln är att ingånget avtal ska hållas av både dig och företaget. Om du accepterat en offert, och har ingått ett avtal med företaget, kan företaget i vissa fall ha rätt att häva avtalet.

Prishöjning på byggmaterial

För att företaget ska kunna häva avtalet med hänvisning till ökade priser, krävs det att de får oskäligt stora kostnader samt att de inte kunnat förutse det ökade priset. Dessa kostnader ska sedan vägas mot ditt intresse och behov av att få tjänsten utförd.

Kan du anlita ett annat företag att utföra tjänsten, till samma pris som offerten, kan detta tas med i bedömningen mellan företagets oskäliga kostnad och ditt intresse.

Hinder som ligger utanför företagets kontroll

Företaget kan ha rätt att häva avtalet om det inträffar något som ligger utanför deras kontroll. Det kan exempelvis röra sig om långvarig sjukdom eller att tillgången på material inte längre finns.

Det finns olika utförandeformer när det gäller att bygga ett nytt hus. Antingen så anlitar du som konsument själv olika företag som utför olika delar av bygget åt dig, eller så anlitar du enbart ett företag som sköter allting. Det kallas då för totalentreprenad.

Vid en totalentreprenad har du en avtalspart och det är ett företag som ansvarar för hela bygget gentemot dig som konsument. Det innebär att om det uppstår några problem så är det enbart ett företag du behöver sköta kontakten med. Det är då också det företaget som exempelvis ansvarar för arbetsmiljön.

Om du själv anlitar flera olika företag som utför olika delar av bygget är det du som konsument som själv har det övergripande ansvaret. Det är du som måste sköta kommunikationen mellan de olika företagen och det är ofta du som har ansvaret för arbetsmiljön.

När du bygger hus är det alltid någon som är ansvarig för arbetsmiljön. Vem som är arbetsmiljöansvarig beror på om du själv tar kontakt med flera olika företag som gör var sin del av arbetet, eller om du bara anlitar ett företag som sedan sköter alla delar av bygget åt dig.

Om du själv anlitar flera olika företag för olika delar av bygget, exempelvis ett företag som gjuter grunden och ett annat företag som sköter elen, är det du som är arbetsmiljöansvarig. Det betyder att du måste förhålla dig till de föreskrifter om arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket har tagit fram. Du måste bland annat utse en person eller ett företag till byggarbetsmiljösamordnare som har som uppgift att samordna arbetet kring att förebygga olyckor.

Läs mer om arbetsmiljöansvar på Arbetsmiljöverkets webbplats

Det finns inget lagstadgat krav på att du måste göra en slutbesiktning av huset när det är klart, men det är att rekommendera. En slutbesiktning är ett viktigt kvitto för dig som beställare att allt har gått rätt till. Besiktningsmannen går igenom hela bygget för att se om det finns några fel och tar i så fall med dessa i besiktningsprotokollet. Om fel hittas som byggfirman ansvarar för så ska byggfirman åtgärda felen så fort som möjligt och på egen bekostnad.

Om du och byggfirman inte kan komma överens om hur ni ska hantera ett fel i byggnationen och det blir tvist kommer slutbesiktningsutlåtandet att bli viktig bevisning för dig. Det är även av den anledningen bra att göra en slutbesiktning.

Om fel upptäcks i boendet efter att du har flyttat in kan du läsa mer under avsnittet Fel i småhusentreprenad på vår webbplats.

Till sidan Fel i småhusentreprenad

Källa: Konsumentverket

Granskad: 8 september 2020