Rotavdrag – vad gäller?

När du anlitar en hantverkare kan du ha rätt få ett avdrag på arbetskostnaden genom så kallat rotavdrag. För att du ska kunna få ett sådant avdrag måste du och företaget ha avtalat om det.

Rotavdrag – tänk på det här

  • Se till att du uppfyller kraven för att göra rotavdrag.

  • Du kan bara kräva rotavdrag om du och företaget kommit överens om det. 

Mer om rotavdrag

När du anlitar ett företag för rotarbete kan du få skattereduktion, så kallat rotavdrag, för delar av arbetskostnaden. Material och övriga kostnader, som resekostnader, i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rotarbeten är arbeten som görs för att förbättra en bostad. Dessa förbättringar kan till exempel vara att:

  • tapetsera om
  • bygga en altan
  • dränera husgrunden.

Det kan också vara vissa typer av installationer som medför en del byggarbete och där inventarier är fastmonterade i byggnaden, till exempel en värmepumpinstallation.

Bor du i en bostadsrätt kan du bara få rotavdrag för arbeten som utförs inne i din bostadsrätt. Du kan inte få avdrag för arbeten som ingår i föreningens ansvar eller som utförs utanför din bostad.

Det är du som konsument som ska veta hur mycket rotavdrag du har kvar att utnyttja under året. Du och företaget har ett gemensamt ansvar för att veta om arbetet som ska utföras ger rätt till rotavdrag.

Är du osäker på om tjänsten omfattas av rotavdrag kan du kontakta Skatteverket.

Om rotavdrag på Skatteverkets webbplats

Information från företaget

Företaget är skyldigt att informera dig om att det är du som får betala hela summan om rotavdrag inte beviljas. Har de inte informerat dig ska företaget stå för den del som rotavdraget skulle ha motsvarat.

Du kan få max 50 000 kronor i rotavdrag per år. Summan kan bli lägre beroende på hur mycket du tjänar. Kombinerar du rot- och rutavdrag är maxbeloppet för båda avdragen 75 000 kronor per år.

Har du och företaget avtalat om att du ska få göra rotavdrag men du redan har uppnått maxgränsen? Då kan du inte göra något ytterligare avdrag.

Företaget har rätt att ta ut en administrativ avgift för att ansöka om rotavdrag, men bara om ni avtalat om det. Om företaget säger att ni avtalat om en sådan avgift måste företaget kunna bevisa det.

Har du fått en faktura med en avgift du anser är felaktig kan du protestera mot den felaktiga delen. Skriv i så fall ett mejl till företaget där du förklarar varför du inte tänker betala. Du ska protestera mot den del som är felaktig. Resten av beloppet måste du betala.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Företag är inte skyldiga att erbjuda rotavdrag. Du och företaget behöver komma överens om avdraget innan arbetet påbörjas. Det är du som ska bevisa att ni har en sådan överenskommelse. Det är därför viktigt med ett skriftligt avtal där det framgår att det ska göras rotavdrag.

Har ni inte kommit överens om att rotavdrag ska göras kan du inte kräva det i efterhand.

För att utnyttja ROT-avdraget måste du betala mot faktura.

Du kan endast göra ROT-avdrag för hantverkarens arbetskostnad om hantverkaren har F-skattsedel.

Har du och företaget kommit överens om rotavdrag har du också rätt till det, om du uppfyller Skatteverkets krav.

Om företaget glömt att ansöka om rotavdrag ska företaget själva stå för kostnaden rotavdraget skulle motsvarat.

Har du fått en faktura utan rotavdrag du anser är felaktig kan du bestrida, protestera mot, den felaktiga delen. Resten av beloppet ska du betala.

Skriv ett mejl till företaget där du förklarar hur mycket du bestrider och varför du inte tänker betala.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Blir företaget inte klart med arbetet inom den tid ni avtalat om, är de i så kallat dröjsmål. Du ska inte drabbas ekonomiskt på grund av förseningen.

Kan du inte få rotavdraget det år ni avtalat om, och du inte vill nyttja kommande års avdrag, får du kräva att motsvarade summa dras av på kommande faktura.

Vad gäller om företaget har gjort fel i arbetet? Om du betalat för arbetet har företaget rätt till ersättning från Skatteverket oavsett om du är nöjd med arbetet eller inte.

Har företaget gjort fel får du ställa krav på att de rättar till det utan extra kostnad för dig.

Om du måste anlita ett annat företag

Måste du anlita ett annat företag att göra klart eller rätta till fel? Du ska inte drabbas av extra kostnader. Om det nya företaget har ett högre pris för arbetet kan du till exempel ha rätt att få ersättning för mellanskillnad.

Du ska begränsa dina kostnader så gott det går annars kan det blir svårt att kräva ersättning. Det är till exempel bra om du väljer att ingå avtal med ett företag som även de ger möjlighet till rotavdrag.

Om det finns fel i ansökan

När företaget ansökt och Skatteverket beslutat om rotavdrag får du ett meddelande från Skatteverket. Meddelandet innehåller information om ditt rotavdrag. Du ska kontrollera att allt stämmer och meddela Skatteverket om något är fel. Till exempel att utbetalt belopp stämmer med avdraget på fakturan.

Mer om rotavdrag på Skatteverkets webbsida

Om du och företaget inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Summan ni är oense om behöver vara mer än 2000 kronor.

När du vill anmäla till ARN är det viktigt att du har dokumentation kring det som hänt. Det är till exempel bra om du sparat din och företagets konversationer.

Om ni är oense kring om rotavdrag ska göras eller ej behöver du kunna bevisa att du och företaget avtalat om det.

Läs mer om hur du gör en anmälan till ARN

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2024