Rotavdrag – vad gäller?

Lyssna

När du anlitar en hantverkare kan du ha rätt att göra ett avdrag på arbetskostnaden genom att använda rotavdrag. För att du ska kunna göra ett sådant avdrag måste du och företaget ha avtalat om det.

Rotavdrag – tänk på det här

  • Se till att du uppfyller kraven för att göra rotavdrag.

  • Du kan bara kräva rotavdrag om du och företaget kommit överens om det. 

Mer om rotavdrag

När du anlitar ett företag för rotarbete kan du få skattereduktion, så kallat rotavdrag, för delar av arbetskostnaden. Material och övriga kostnader, som resekostnader, i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rotarbeten är arbeten som görs för att förbättra en bostad. Dessa förbättringar kan till exempel vara att:

  • tapetsera om
  • bygga en altan
  • dränera husgrunden.

Det kan också vara vissa typer av installationer som medför en del byggarbete och där inventarier är fastmonterade i byggnaden, till exempel en värmepumpinstallation.

Bor du i en bostadsrätt kan du bara få rotavdrag för arbeten som utförs inne i din bostadsrätt. Du kan inte få avdrag för arbeten som ingår i föreningens ansvar eller som utförs utanför din bostad.

Det är du som konsument som ska veta hur mycket rotavdrag du har kvar att utnyttja under året. Du och företaget har ett gemensamt ansvar för att veta om arbetet som ska utföras ger rätt till rotavdrag.

Är du osäker på om tjänsten omfattas av rotavdrag kan du kontakta Skatteverket.

Om rotavdrag på Skatteverkets webbplats

Information från företaget

Företaget är skyldigt att informera dig om att det är du som får betala hela summan om rotavdrag inte beviljas. Har de inte informerat dig ska företaget stå för den del som rotavdraget skulle ha motsvarat.

Du kan få max 50 000 kronor i rotavdrag per år. Summan kan bli lägre beroende på hur mycket du tjänar. Kombinerar du rot- och rutavdrag är maxbeloppet för båda avdragen 75 000 kronor per år.

Har du och företaget avtalat om att du ska få göra rotavdrag men du redan har uppnått maxgränsen? Då kan du inte göra något ytterligare avdrag.

Företaget har rätt att ta ut en administrativ avgift för att ansöka om rotavdrag, men bara om ni avtalat om det. Om företaget säger att ni avtalat om en sådan avgift måste företaget kunna bevisa det.

Har du fått en faktura med en avgift du anser är felaktig kan du protestera mot den felaktiga delen. Skriv i så fall ett mejl till företaget där du förklarar varför du inte tänker betala. Du kan bara protestera mot den del som är felaktig. Resten av beloppet måste du betala.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Du kan bara göra rotavdrag om du och företaget kommit överens om det innan arbetet påbörjades. Det är du som ska bevisa att ni har en sådan överenskommelse. Kan du inte bevisa att ni kommit överens om att göra rotavdrag kan du inte kräva det i efterhand.

Kan du bevisa det, men företaget fortsatt säger nej? Då kan du ha möjlighet att få tvisten prövad hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Gör en anmälan till ARN på ARN:s webbplats

Har du och företaget kommit överens om rotavdrag har du också rätt till det, om du uppfyller Skatteverkets krav.

Om företaget glömt att ansöka om rotavdrag ska företaget själva stå för den kostnaden som rotavdraget skulle motsvarat.

Säger företaget nej till att stå för kostnaden kan du ha möjlighet att få en bedömning av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Gör en anmälan till ARN på ARN:s webbplats

Blir företaget inte klart med arbetet inom den tid ni avtalat om, är de i så kallat dröjsmål. Om dröjsmålet gör att du får extra utgifter kan du kräva ersättning från företaget.

Det skulle till exempel kunna vara att du inte kan ansöka om eller beviljas rotavdrag på grund av förseningen. Då kan du kräva ersättning från företaget för den summa som motsvarar rotavdraget.

Har företaget du anlitat gjort fel och du måste anlita ett annat företag för att göra klart arbetet? Då kan du kräva ersättning för extra utgifter av företaget som gjort fel.

Kräver det nya företaget ett högre pris för arbetet jämfört med vad det första företaget gjorde? Då kan du ha rätt att få tillbaka mellanskillnaden från företaget som gjorde fel.

Har du ansökt om rotavdrag i samband med att du anlitade det första företaget, bör du även göra det när du anlitar det andra företaget. Du är nämligen skyldig att begränsa dina kostnader så gott det går när du anlitar ett nytt företag. Har du inte försökt att begränsa dina kostnader blir det svårare att kräva ersättning från företaget som gjort fel.

Har du redan betalat för arbetet och företaget redan har skickat ansökan om rotavdrag till Skatteverket? Då går det att ändra ansökan i efterhand, så fördelningen av kostnaderna mellan dig och företaget blir rätt.

Kontakta Skatteverket för mer information om ROT-avdrag

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 mars 2023