Märkning av byggprodukter

Många byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och många andra europeiska länder. Det framgår av EU:s byggproduktförordning.

Tänk på det här

 • CE-märkning av en byggprodukt innebär inte att den automatiskt är godkänd för användning. 

 • Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter som uppfyller kraven.

 • Med hjälp av en prestandadeklaration ska byggherren kunna avgöra om produkten är lämplig till avsedd användning eller inte.

Välj vad du vill läsa mer om

Att en byggprodukt är CE-märkt innebär inte att den automatiskt är godkänd för användning. Märkningen innebär att du kan lita på den information om produktens väsentliga egenskaper som tillverkaren ger i CE-märkningen och i en prestandadeklaration.

I CE-märkningen finns uppgifter om produktens egenskaper från prestandadeklarationen i kortfattad form.

I Sverige och andra EU-länder gäller landets egna byggregler.

Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter så att det färdiga byggnadsverket uppfyller kraven i de svenska byggreglerna.

Byggprodukternas egenskaper redovisas i en prestandadeklaration som ska följa med varje produkt. Tillverkaren av byggprodukten är ansvarig för att upprätta prestandadeklarationen.

I prestandadeklarationen finns information om produktens väsentliga egenskaper, till exempel bärförmåga eller brandmotstånd.

Där står också:

 • vad produkten är tänkt att användas till
 • vem som tillverkat den
 • vilket anmält organ som gjort bedömningen.

Exempel på byggprodukter som ska vara CE-märkta är:

 • fönster
 • trägolv
 • spik
 • brandvarnare
 • olika isoleringsprodukter.

Exempel på produkter som ännu inte omfattas av CE-märkningen är vattenkranar, trätrappor och lister.

Vissa produkter räknas inte som byggprodukter. De omfattas därför inte av kravet på märkning. Det gäller till exempel garderober och köksinredning.

Om CE-märkning på Boverkets webbplats

Reglerna om CE-märkning av byggprodukter hittar du i byggproduktförordningen. Du kan läsa mer om märkningen och vilka krav som finns på Boverkets webbplats.

Läs mer om CE-märkning på Boverkets webbplats

Källa: Boverket

Granskad: 19 februari 2024