Märkning av byggprodukter

Många byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och många andra europeiska länder. Det framgår av EU:s byggproduktförordning.

Tänk på det här

  • CE-märkningen av en byggprodukt innebär inte att den automatiskt är godkänd för användning. 

  • Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter som uppfyller kraven.

  • Med hjälp av en prestandadeklaration ska byggherren kunna avgöra om produkten är lämplig till avsedd användning eller inte.

Välj vad du vill läsa mer om

CE-märkningen av en byggprodukt innebär inte att den automatiskt är godkänd för användning. Märkningen innebär att du kan lita på den information om produktens väsentliga egenskaper som tillverkaren ger i CE-märkningen och i en prestandadeklaration.

I CE-märkningen finns uppgifter om produktens egenskaper från prestandadeklarationen i kortfattad form.

I Sverige och andra EU-länder gäller landets egna byggregler.

Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter så att det färdiga byggnadsverket uppfyller kraven i de svenska byggreglerna.

Byggprodukternas egenskaper redovisas i en prestandadeklaration som ska följa med varje produkt. Byggprodukttillverkaren är ansvarig för att upprätta prestandadeklarationen.

I prestandadeklarationen finns information om produktens väsentliga egenskaper, till exempel bärförmåga eller brandmotstånd. Där står också vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och vilket anmält organ som gjort bedömningen.

Exempel på byggprodukter som ska vara CE-märkta är:

  • fönster
  • trägolv
  • spik
  • brandvarnare
  • olika isoleringsprodukter.

Exempel på byggprodukter som ännu inte omfattas av CE-märkningen är vattenkranar, trätrappor och lister.

Vissa produkter räknas inte som byggprodukter och omfattas därför inte av kravet på märkning. Det gäller till exempel garderober och köksinredning.

Om CE-märkning på Boverkets webbplats

Reglerna om CE-märkning av byggprodukter hittar du i byggproduktförordningen. Du kan läsa mer om märkningen och vilka krav som finns på Boverkets webbplats.

Läs mer om CE-märkning på Boverkets webbplats

Källa: Boverket

Granskad: 19 februari 2024