Anlita hantverkare – tips vad du ska tänka på

När du anlitar en hantverkare skyddas du av konsumenttjänstlagen. Enligt lagen ska hantverkaren bland annat utföra arbetet på ett fackmässigt sätt och till det pris ni kommit överens om.

Innan du läser:

Är du oense med en hantverkare som du har anlitat? Läs istället om problem med hantverkare

Anlita hantverkare – tips

 • När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen.  

 • Ta in och jämför offerter från flera hantverkare. 

 • Gör research innan du bestämmer dig och undersök vad tidigare kunder tycker. 

 • Det är viktigt med skriftliga avtal. Se till att pris, vad som ska göras och när arbetet ska vara klart finns i skrift. 

 • Betala inte i förskott.

Tips och råd för att lyckas med avtalet med hantverkaren

Att förnya och fräscha upp ditt hem behöver nödvändigtvis inte betyda att du river ut det gamla och köper nytt. Du kan spara både pengar och belastning på miljön genom att till exempel:  

 • slipa ditt gamla trägolv i stället för att köpa nytt
 • måla köksluckor och byta beslag istället för att köpa ny inredning
 • köpa begagnad inredning via säljsidor på nätet eller byggåterbruk.

Underhåll ditt hem och dina saker

Genom att sköta om och underhålla din bostad och dina saker håller material längre. Det betyder en mindre belastning på miljön och är oftast även positivt för din ekonomi.

Släng inte sådant du själv har tröttnat på. Det kan fortfarande komma till användning för någon annan. Försök att i första hand sälja eller skänka vidare.  Vissa kommuner kan ha tips på cirkulära tjänster genom till exempel Smarta kartan. Där kan du bland annat hitta var du kan hyra verktyg och trädgårdsmaskiner.

Smarta kartan

När du som privatperson anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen.

Mer om konsumenttjänstlagen

Hantverkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Det betyder att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt förväntas av en professionell yrkesperson.

Hantverkaren ska visa dig omsorg, alltså ställa sin sakkunskap och yrkeserfarenhet till ditt förfogande. Hen får till exempel inte välja ett onödigt dyrt sätt att göra jobbet på.

Hantverkaren ska också ge dig råd om förberedande arbeten som du själv kan göra och informera dig om vad som krävs för att skydda det utförda arbetet mot skador.

Hantverkaren är även skyldig att avråda dig från att få ett arbete utfört som inte är till någon nytta för dig. Till exempel om företaget lagt nya takpannor trots att de sett att hela taket behöver åtgärdas.

Börja planera projektet i tid.

 • Tänk igenom vad du vill få gjort och när.
 • Ta reda på om det som ska göras kräver bygglov.
 • Lägg upp en budget för projektet och se till att ha marginaler för oförutsedda utgifter som ändringar och tilläggsarbeten.
 • Prata med banken.

Bygglov eller anmälan

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan du behöva bygglov. Ibland räcker det med att du endast gör en anmälan.

En idé är att börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov. Då får du veta i förväg om du kan bygga det du vill, där du vill.

Du kan även kontakta kommunens byggnadsnämnd och ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Det är bra att tänka på att det kan ta tid att få ett beslut om bygglov och att du inte får börja bygga innan du fått bygglovet.

När du anlitar en hantverkare att utföra till exempel en tapetsering eller ett plåtaberbete är det det företaget som ansvarar för både arbetet och arbetsmiljön.

Är det i stället så att flera olika typer av hantverkare behövs för arbetet kan det arrangeras på olika sätt. Vilket sätt du väljer beror på hur mycket arbete du vill göra och hur mycket ansvar du vill ha.

Utförandeentreprenad, även kallad generalentreprenad

Har du en entreprenör som självständigt styr arbetet så har du en (1) avtalspart som ansvarar för hela bygget mot dig. Det innebär att om det uppstår några problem så är det enbart ett företag du behöver sköta kontakten med.

Det är också det företaget som ansvarar för arbetsmiljön. Detta oavsett om det skrivs med i avtalet eller ej.

Underentreprenör

Vid behov kan underentreprenörer tas in för olika delar av arbetet, men ansvaret för deras arbete ligger på entreprenören du anlitat.

Faktura från underentreprenör

Även om det finns underentreprenörer ska fakturan komma från entreprenören du har ett avtal med. Om du får en faktura från en underentreprenör kan du bestrida den och hänvisa till huvudentreprenören.

Läs mer om hur du bestrider en faktura här

Delad entreprenad

Vid delad entreprenad anlitar du själv de företag som behövs för de olika delarna av bygget. Detta innebär att det är du själv som har det övergripande ansvaret.

Du skriver ett eget avtal med varje företag och de har bara ansvar för sin del av arbetet och skicka egna fakturor till dig. Tänk på att det är du som måste sköta kommunikationen mellan de olika företagen och samordna deras arbeten.

Vid en delad entreprenad har du ansvaret för arbetsmiljön.

Ta in offerter från flera olika hantverkare innan du bestämmer dig för vem du ska anlita.

Tydlig offert kring till exempel pris, materialval och tid gör det lättare för dig att bedöma om hantverkaren, hantverkarens kunskaper och priset kan motsvara dina förväntningar. Var därför tydlig med vad uppdraget gäller, vad du vill få utfört och vilka önskemål och krav du har.

Kan hantverkaren ta betalt för en offert?

Har företaget innan de tagit fram offerten sagt att de tar betalt för det arbetet så är det som gäller.

Har företaget inte sagt något ska du inte behöva betala för arbetet kring att ta fram en offert, om man som regel inte brukar ta betalt för detta inom branschen.

Referenser

Ofta har hantverkaren gjort liknande arbeten som det du vill ha utfört. Be hantverkaren om referenser till tidigare kunder. Ta kontakt med referenspersonerna och be att få höra om deras erfarenheter.

Du kan även försöka hitta personer som inte hantverkaren själv har tipsat om för ytterligare referenser. Fråga runt bland vänner och bekanta, eller på forum och diskussionstrådar på nätet.

Kontrollera hantverkarens behörighet

Fråga alltid om hantverkaren är behörig, auktoriserad eller certifierad för det arbete som hon eller han ska utföra, och be att få se intyg. Detta gäller särskilt för el- och VVS-arbeten. Intygen säkerställer bland annat att hantverkaren har rätt utbildning och kompetens samt att han eller hon följer byggnormer och branschstandarder.

Särskilda regler för att arbeta med el

Elinstallatör är ett reglerat yrke och det betyder att elinstallatören behöver ha auktorisation. Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det är även Elsäkerhetsverket som ansvarar för tillsynen av elinstallationsföretag och elinstallatörer.

Läs mer och kontrollera företaget på Elsäkerhetsverkets webbplats

F-skattsedel

Kontrollera att hantverkaren är godkänd för F-skatt hos Skatteverket. Om hantverkaren inte har F-skattesedel räknas du som köper tjänsten som arbetsgivare. Du måste då både betala arbetsgivaravgifter och försäkringar för arbetet samt dra av skatt på beloppet du betalar.

Hantverkaren måste även vara godkänd för svensk F-skatt för att få göra ROT- avdrag.

Hämta företagsinformation

Med hjälp av Skatteverkets tjänst Hitta företagsinformation kan du se om ett företag är godkänt för F-skatt, registrerat för moms och som arbetsgivare samt om företaget har uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna.

Här kan du kontrollera företaget via Skatteverkets e-tjänst

Det är alltid bra med skriftliga avtal. Då är det enkelt att visa vad du och hantverkaren kommit överens om kring omfattning, pris, betalning och tid. Ju större jobb du vill att hantverkaren ska utföra, desto viktigare är det med en skriftlig överenskommelse. Muntliga avtal är också bindande men svårare att hävda om du och hantverkaren blir oense om något till exempel.

Offert är ett erbjudande om en tjänst. Godkänner du en offert är det ert avtal.

Färdiga avtalsmallar

För att underlätta både för dig och hantverkaren har Konsumentverket i samarbete med branschen tagit fram två avtalsmallar, Hantverkarformuläret och ABS.

Hantverkarformuläret används främst vid reparations- och ombyggnadsarbeten. Tänk på att ju större jobb du vill att hantverkaren ska utföra, desto viktigare är det med en skriftlig överenskommelse.

ABS används vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus.

Hantverkarformuläret

Entreprenadkontrakt ABS 18

Kom överens och skriv med i avtalet vilket pris som gäller samt hur och när arbetet ska betalas.

När ska du betala?

Kom överens om när arbetet ska betalas. Det är en fördel att betala efter utfört arbete. Du har då möjlighet att hålla inne betalning om något skulle bli fel eller arbetet inte är klart inom överenskommen tid.

Vilket pris?

Kom överens med hantverkaren om det ska vara ett fast, ungefärligt eller ett löpande pris.

 • Ett fast pris — priset ni kommer överens om får inte överstigas.
 • Ett ungefärligt pris — priset får överstigas med max 15 procent, om inte annat framgår av avtalet.
 • Ett löpande pris — du betalar ett timpris för de timmar som hantverkaren arbetar.

Glöm inte bort att avtala om vem som står för material, resor och städning.

Moms ska alltid ingå i prisuppgiften du får från hantverkaren om du inte får tydliga information om annat.

Tilläggsarbeten och ändringar

Priset kan komma att ändras om det ska göras ändringar eller tilläggsarbeten. Det är bra att göra upp innan arbetet startar hur ni ska hantera eventuella tilläggsarbeten och ändringar.

Ett tips är att använda blanketten för avtal om ändringar och tilläggsarbeten.

Till blanketten

Företag är inte skyldiga att erbjuda rotavdrag. Du och företaget behöver komma överens om avdraget innan arbetet påbörjas. Det är du som ska bevisa att ni har en sådan överenskommelse. Det är därför viktigt med ett skriftligt avtal där det framgår att det ska göras rotavdrag.

Har ni inte kommit överens om att rotavdrag ska göras kan du inte kräva det i efterhand.

För att utnyttja rotavdraget måste du betala mot faktura.

Du kan endast göra rotavdrag för hantverkarens arbetskostnad om hantverkaren har F-skattsedel.

Mer om rotavdrag på Skatteverkets webbsida

Kom överens om och skriv med i avtalet när arbetet ska påbörjas och vara klart.

Förseningsvite

För att minska risken för försening kan du och hantverkaren, innan arbetet påbörjas, komma överens om ett så kallat förseningsvite. Det innebär att ni i förväg bestämmer hur ersättning i samband med en försening ska hanteras och vilka belopp som ska gälla. Beloppet bör vara så pass högt att hantverkaren känner sig motiverad att påbörja och avsluta arbetet i tid. Föreningsvitet skriver ni in i avtalet.

Om du skulle vilja avsluta ditt avtal med hantverkaren kan du ha ångerrätt beroende på hur och när ni ingick avtalet. Har du ingen ångerrätt har du rätt att avbeställa tjänsten.

Ångerrätt

Om ni ingått avtalet på distans eller på ett annat ställe än i företagets egna lokaler kan du ha ångerrätt. På distans kan till exempel vara via telefon eller mejl. Utanför affärslokal kan vara hemma hos dig. I regel har du då ångerrätt i 14 dagar från den dagen du ingick avtalet.

Vill du utnyttja ångerrätten måste du meddela detta till företaget inom 14 dagar från det att ni ingick avtalet. Det är bra att göra det skriftligen så att du kan bevisa att du har ångrat tjänsten.

Undantag från ångerrätten

Det finns några undantag för när du inte har ångerrätt vid köp av hantverkstjänster, även om du har ingått avtalet på distans:

 • När tjänsten har fullgjorts, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten har börjat utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.
 • En brådskande reparations- eller undersökningsåtgärd vid besök i din bostad, om besöket är på ditt initiativ.
 • Uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller vatten. Till exempel installation av avlopp.

Ta reda på om du har ångerrätt

Rätt att avbeställa

Om du har ingått avtalet på plats hos företaget har du ingen ångerrätt. Men du har rätt att avbeställa tjänsten.

Du kan avbeställa tjänsten innan hantverkaren har slutfört arbetet. Vid avbeställning har företaget rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts och för det arbete som måste slutföras trots avbeställningen. Företaget har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att de inte har kunnat åta sig annat arbete.

Vill du avbeställa meddelar du företaget det så snart som möjligt. Gör det gärna skriftligen så att du kan bevisa att du meddelat dem och när.

Som regel kan inte hantverkaren ångra sig. För att de ska kunna bryta ert avtal krävs det att du inte betalar eller är tillgänglig på det sätt som ni avtalat, trots att företaget påmint och det påverkar arbetet i hög grad. De kan också ha rätt att avbryta om de drabbats av ett hinder utanför deras kontroll, som de inte kan övervinna och som gör det omöjligt för dem att utföra arbete. Så kallat force majeure.

Vad är force majeure?

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet. Naturkatastrofer, krig, arbetskonflikt och liknande benämns ofta force majeure.

För att kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Det kan till exempel vara en brand som påverkar hantverkarens verksamhet.

Ibland finns force majeure med i avtalet men även om det inte gör det så kan företaget ha rätt att frånträda avtalet om de skulle drabbas.

Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det. Bedömningen måste göras från fall till fall.

Om företaget du anlitat går i konkurs innan de hunnit påbörja eller slutföra arbetet, får du hålla inne med hela eller delar av betalningen.

Hantverkare eller husbyggare i konkurs

Blev något fel? Är hantverkarna inte är klara i tid? Eller kräver för mycket betalt?

Mer om dina rättigheter vid problem med hantverkare

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2024