Dina möjligheter om hantverkare eller husbyggare går i konkurs

Om företaget du anlitat går i konkurs påverkas dina möjligheter att ställa krav på att få arbetet slutfört eller få fel åtgärdade.

Tänk på det här

  • Skulle företaget rätta till ett fel eller utföra mer arbete? Då kan du hålla inne med betalning.  

  • Din reklamationsrätt slutar gälla när företaget gått i konkurs.

  • Du har små möjligheter att få tillbaka pengar när företaget gått i konkurs.

Vad som gäller vid konkurs

Har du ett krav mot ett företag som gått i konkurs? Då ska du kontakta konkursboet och konkursförvaltaren.

Har du inte betalt för tjänsten har du rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar felet eller den del som inte blivit slutförd.

Om du inte betalat för arbete företaget gjort

Konkursboet har rätt att kräva betalt för det arbete företaget utfört fackmässigt.

Har företaget inte utfört arbetet ännu eller utfört det felaktigt? Då kan du hålla inne med betalning. Du kan då hålla inne med så mycket som motsvarar arbetet som inte är klart eller som är felaktigt. Den del av betalningen du håller inne med kan du sedan använda för att göra färdigt arbetet på annat sätt, till exempel genom att anlita ett annat företag.

Har du fått en faktura du inte håller med om? Meddela skriftligen att du håller inne med betalning, hur stor del du håller inne och varför. Bestrid kravet skriftligen, till exempel via mejl.

Mer om bestrida faktura

Om du redan betalat

Har du redan betalat vänder du dig till konkursboet. Du kan kräva ett prisavdrag som motsvarar vad det skulle kosta dig att anlita ett annat företag som åtgärdar felet eller gör färdigt arbetet.

Företagets skulder betalas utifrån en särskild ordning. Vissa skulder prioriteras framför andra. Du som privatperson har oftast små möjligheter att få pengar tillbaka från konkursboet.

Om du betalat på kredit

Om du betalat med ett kreditkort eller med faktura via faktureringsbolag skyddas du av konsumentkreditlagen. Då kan du ställa samma krav på din kreditgivare/bank som mot konkursboet. Kontakta i så fall kreditgivaren och förklara att du vill använda dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Om kreditköp hos Konsumenternas bank- och finansbyrå

Många företag har en ansvarsförsäkring som kan ersätta skador som de orsakar. Till exempel en vattenskada i samband med en renovering eller ett repat golv.

Om hantverkaren som gått i konkurs orsakat skador hemma hos dig har du möjlighet att anmäla skadan direkt till företagets ansvarsförsäkring.

Fråga konkursförvaltaren om du inte vet vilket försäkringsbolag det gäller.

Vad kan hantverkarens ansvarsförsäkring ersätta?

Från hantverkarens ansvarsförsäkring har du rätt till ett skadestånd motsvarande de kostnader du drabbats av på grund den skada hantverkaren orsakat. Ansvarsförsäkringen kan aldrig ersätta kostnaden för att åtgärda felaktigt utfört jobb.

Huvudregeln är att allt som finns i företaget vid tidpunkten för konkursen tillfaller konkursboet. Men det finns undantag.

Separationsrätt innebär att du har rätt att separera viss egendom från konkursen så att den inte tillhör konkursboet. Det kan till exempel vara om du har ett avtal som inkluderar material. Du behöver då kunna bevisa vilket material som är ditt. Det kan vara genom till exempel ert avtal. Det måste även gå att peka ut ditt material bland övriga varor.

Om du kan visa att du är den rätta ägaren kan du kontakta konkursförvaltaren med ditt krav på separationsrätt.

När ett företag har gått i konkurs ska du som regel vända dig till konkursförvaltaren för att ställa krav.

För att ta reda på vem som är konkursförvaltare, kan du kontakta tingsrätten i den staden där företaget haft sitt huvudkontor.

Om ett företag är under rekonstruktion innebär det att bolaget struktureras om för att undvika en konkurs. Bestämmelserna i lagen om företagsrekonstruktion kan påverka din rätt att göra reklamationer och utnyttja garantier. Vad som gäller beror på vad rekonstruktören har beslutat. Fråga företaget om vad som gäller.

Ofta innebär en rekonstruktion att företaget inte får betala ut några pengar. Har du ett ekonomiskt krav mot företaget får du avvakta och se vad som händer.

Det ser olika ut vilka möjligheter du har om företaget blir uppköpt. I vissa fall tar den nya ägaren över de skulder och krav som företaget hade sedan tidigare.

Du behöver kontakta den nya ägaren för att undersöka om du till exempel kan göra en reklamation eller om de ska göra färdigt arbete du redan betalt för.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 december 2023