Hantverkaren vill ha för mycket betalt

Lyssna

Vill hantverkaren ha orimligt mycket betalt, mer betalt än vad ni kom överens om eller fakturerar ett högre pris än i offerten? Ta reda på vad konsumenttjänstlagen säger om pris och hantverkare. Ta också reda på hur du kan gå vidare om du och hantverkaren inte kommer överens.

Så gör du om ni är oense om priset

Vilket pris du ska betala beror på vad du och hantverkaren kommit överens om, och om det finns något skriftligt underlag. Svara på frågan nedan för att få information om hur du kan gå vidare.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 24 oktober 2023