Hantverkaren vill ha för mycket betalt

Lyssna

Vill hantverkaren ha orimligt mycket betalt eller fakturerar ett högre pris än ni kom överens om i offerten? Ta reda på vad lagen säger om pris och hur du kan gå vidare när du och hantverkaren inte kommer överens.

Så gör du om ni är oense om priset

Vilket pris du ska betala beror på vad du och hantverkaren kommit överens om, och om det finns något skriftligt underlag. Svara på frågan nedan för att få information om hur du kan gå vidare.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022