När hantverkaren vill ha för mycket betalt

Vill hantverkaren ha orimligt mycket betalt, mer betalt än vad ni kommit överens om eller fakturerar ett högre pris än i offerten? Ta reda på vad konsumenttjänstlagen säger om pris och hantverkare. Ta också reda på hur du kan gå vidare om du och hantverkaren inte kommer överens.

Om hantverkaren tar ett för högt pris – tänk på det här

  • Har du ett skriftligt underlag på vilket pris ni kommit överens om? Då är det oftast det priset du ska betala.
  • Har ni inte kommit överens om något pris eller kan du inte bevisa vilket pris ni kommit överens om? Då ska du betala vad som är skäligt utifrån vilken typ av arbete det rör sig om. Tänk på att du har rätt att få en specificerad faktura.

Så gör du om ni är oense om priset

Vilket pris du ska betala beror på vad du och hantverkaren kommit överens om, och om det finns något skriftligt underlag. Svara på frågan nedan för att få information om hur du kan gå vidare.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2024