Försenat husbygge – när husbygget inte är klart i tid

Ett företag ska slutföra arbetet med ett nytt hus eller en utbyggnad inom den tid ni kommit överens om. Om husbygget är försenat ska du börja med att kräva att företaget ska slutföra arbetet.

Tänk på det här

  • Börja med att kräva att företaget ska slutföra arbetet.

  • Du kan kräva ersättning för kostnader du haft på grund av förseningen.

  • Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl, när du ställer krav. Då kan du bevisa att du ställt kraven.

  • I vissa fall kan du ha rätt att häva avtalet eller avbeställa arbetet.

Mer om dina rättigheter vid försenat husbygge

Företaget ska slutföra arbetet

Börja alltid med att kräva att företaget ska slutföra arbetet. Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet. Samtidigt kan du kräva ersättning för kostnader du drabbas av till följd av förseningen. Du kan också hålla inne med betalningen. Du är bara skyldig att betala för den del av arbetet som är utfört.

Du har samma rättigheter om företaget inte påbörjat arbetet inom den överenskomna tiden.

Ersättning på grund av förseningen

Företaget ska stå för kostnader du får på grund av att arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara:

  • inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget
  • ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade).

Det är de faktiska kostnaderna du kan kräva ersättning för, inte för besväret eller tiden du lägger ner. Du behöver kunna visa underlag på vilka kostnader du haft, till exempel kvitton och fakturor. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till förseningen.

Om företaget nekar till att slutföra arbetet kan du ha rätt att ta in ett annat företag som gör klart arbetet. Denna kostnad kan du begära ersättning för i efterhand från det första företaget.

Förseningsvite

Förseningsvite innebär att företaget får betala en viss summa i ersättning om arbetet blir försenat. Förseningsvite är inget du har rätt att kräva enligt lag. För att du ska kunna kräva förseningsvite måste du och företaget ha kommit överens om det, till exempel i ert skriftliga avtal.

När företaget inte måste slutföra arbetet

Det finns undantag när du inte kan kräva att företaget slutför tjänsten. Det gäller till exempel om hinder utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att slutföra arbetet.

Häva avtalet

Att häva ett avtal innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget är då inte skyldigt att slutföra arbetet.

För att du ska få häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

I vissa situationer hävs bara en del av avtalet, till exempel om du har nytta av arbetet som blivit utfört. Då kan du behöva betala så mycket som den delen av arbetet motsvarar.

Avbeställa arbetet

Så länge en tjänst inte är slutförd har du rätt att avbeställa arbetet. Det kan vara ett alternativ om du vill komma ifrån avtalet, men förseningen inte är av väsentlig betydelse.

När du avbeställer tjänsten måste du betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb.

Det är upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. Även om företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till arbetet. Om företaget inte kan bevisa att de har utfört något arbete kan du ha rätt att avbeställa utan kostnad.

Kravet om ersättning riktar du direkt mot företaget. Gör det helst skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför.

Om företaget inte vill ersätta dig för kostnaderna kan du gå vidare med ärendet för att få en bedömning. För att göra det behöver du kunna visa att du har krävt att företaget ska ersätta dig för kostnaderna. Du behöver också kunna styrka kostnaderna med underlag.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader. Ibland kan det gå fortare, ibland tar det längre tid.

Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

ARN:s webbplats

Du kan också ta tvisten till domstol. Är du osäker på om du ska vända dig till domstol, eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist.

Om du överväger att anlita juridisk hjälp kan det vara en bra idé att först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns det så kallat rättsskydd, vilket betyder att försäkringen kan gå in och täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

Om du är medlem i Villaägarnas riksförbund har du tillgång till juridisk medlemsrådgivning hos dem.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2024