Hantverkaren är inte klar i tid

Lyssna

Enligt konsumenttjänstlagen räknas tjänsten som försenad om någon av följande situationer uppstår:

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som utlovats eller ni kommit överens om.
 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär.

Så gör du för att klaga på förseningen

1

Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

  Hantverkaren ska slutföra tjänsten

  Du har rätt att kräva att hantverkaren håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Samtidigt kan du kräva ersättning för kostnader du fått på grund av förseningen. Du kan också hålla inne med betalningen. Du har samma rättigheter om tjänsten inte blivit påbörjad inom den överenskomna tiden.

  Nekar hantverkaren att slutföra arbetet kan du ha rätt att ta in ett annat företag som slutför arbetet. Denna kostnad kan du begära ersättning för i efterhand från det första företaget.

  När hantverkaren inte måste slutföra

  Det finns undantag när du inte kan kräva att företaget slutför tjänsten. Det är till exempel om hinder utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att utföra arbetet.

  Hävning vid försening av stor betydelse

  Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Hantverkaren är inte skyldig att slutföra arbetet.

  För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig. Till exempel om förseningen har stor påverkan på din vardag och gör att du inte kan använda din bostad som tänkt. Du behöver kunna argumentera för varför förseningen är av stor betydelse för dig.

  Börja alltid med att kräva att hantverkaren ska slutföra arbetet.

  Rätt till avbeställning

  Ett annat sätt att komma ifrån avtalet är att avbeställa tjänsten. Det har du rätt till så länge tjänsten inte är slutförd. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte är av stor betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

  När du avbeställer tjänsten måste du betala för arbetet som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst (för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb).

  Även om företaget på förhand bestämt en kostnad för avbeställning måste de kunna bevisa att de har utfört arbete och att kostnaden är rimlig i förhållande till arbetet. Om företaget inte kan bevisa det, kan du ha rätt att avbeställa utan kostnad.

   Fäll ihop

   När tjänsten inte är påbörjad eller slutförd inom rätt tid har du rätt att hålla inne med betalning som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. Är arbetet försenat har du rätt att hålla inne betalning även om företaget skickat en faktura eller ni kommit överens om en viss tidpunkt för betalning.

   Så stor del av betalningen kan du hålla inne med

   Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som får slutföra arbetet.

   Ibland är det svårt att veta hur stor summa som är rimlig att hålla inne. Du behöver inte veta exakt utan kan ta en viss marginal, så du kan vara säker på att inte behöva betala något extra om företaget inte slutför arbetet och du behöver ta in någon annan. Ibland kan det också hjälpa att kontakta andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att slutföra tjänsten.

   Meddela företaget att du håller inne med betalning

   Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl. Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Det innebär att du förklarar att du inte kommer att betala och varför. Var tydlig med att det handlar om att tjänsten inte är slutförd inom rätt tid och att det är därför du håller inne med betalning.

    Fäll ihop

    Företaget ska stå för eventuella kostnader du drabbas av på grund av att arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara:

    • inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget
    • ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade).

    Du kan kräva ersättning för de faktiska kostnaderna, inte för besväret eller tiden du lägger ner. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton och fakturor. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till förseningen.

    Förseningsvite

    Förseningsvite innebär att företaget får betala en viss summa i ersättning om arbetet blir försenat. Förseningsvite är inget du har rätt att kräva enligt lag. För att du ska kunna kräva förseningsvite måste du och företaget kommit överens om det, till exempel i ert skriftliga avtal.

    Ställ skriftliga krav till företaget

    Kravet om ersättning riktar du direkt mot företaget. Gör det helst skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför.

    Om företaget inte vill ersätta dig för kostnaderna kan du gå vidare med ärendet för att få en bedömning. För att göra det behöver du kunna visa att du har krävt att företaget ska ersätta dig för kostnaderna. Du behöver också kunna styrka kostnaderna med underlag.

     Fäll ihop
     2

     Kontakta hantverkaren skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och kräv att arbetet slutförs. Skriv med vilket datum arbetet skulle varit klart (om det inte framgår genom till exempel en skriftlig offert eller liknande), och förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart.

     Om du väljer att ringa kan du sammanfatta vad ni har diskuterat och skicka i ett mejl till hantverkaren efter samtalet. Då får du underlag som visar vad ni har kommit överens om. Du kan också spela in samtalet. Det är tillåtet så länge du själv deltar i samtalet.

     Det är först om förseningen är av väsentlig betydelse för dig som du kan kräva att få häva avtalet.

      3

      Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Hantverkaren är inte skyldig att slutföra arbetet.

      För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig. Till exempel om förseningen har stor påverkan på din vardag och gör att du inte kan använda din bostad som tänkt. Du behöver kunna visa på eller argumentera för varför förseningen är av stor betydelse för dig.

      Ibland hävs bara en del av avtalet

      I vissa situationer hävs bara en del av avtalet, till exempel om du har nytta av arbetet som blivit utfört. Då kan du behöva betala för den delen av arbetet.

      Kontakta hantverkaren skriftligen

      När du ska häva avtalet är det viktigt att du kontaktar hantverkaren skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du vill häva avtalet på grund av förseningen, och varför förseningen är av stor betydelse för dig. Har du betalat för arbetet kan du samtidigt begära att hantverkaren betalar tillbaka.

      Kan du inte bevisa att förseningen är av stor betydelse?

      Avbeställning är ett annat sätt att frånträda avtalet. Du har rätt att avbeställa så länge tjänsten inte är slutförd. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av stor betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

      När du avbeställer måste du betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst för att de inte kunnat boka in sig på andra jobb.

      Det är företaget som ska bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. Även om företaget på förhand har bestämt en kostnad för avbeställning måste de kunna bevisa att de har utfört arbete och att kostnaden är rimlig i förhållande till arbetet. Om företaget inte kan bevisa att de har utfört arbete kan du ha rätt att avbeställa utan kostnad.

      Om ni inte kommer överens

      Om du och företaget inte kommer överens om att häva avtalet, eller om företaget inte svarat dig inom 30 dagar, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ärendet prövat. Har du avbeställt arbetet och tycker att företaget kräver för mycket betalt kan du också vända dig till ARN.

       Om det inte löser sig

       4

       Tycker företag att du ska betala trots att du hävt avtalet? Eller kräver de mer betalt än vad som är rimligt efter en avbeställning? Om du och företaget inte hittar en lösning behöver du bestämma hur du ska bemöta företagets krav på betalning.

       Bestrida kravet

       Att bestrida en faktura innebär att du meddelar företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer att betala. Det är viktigt att du talar om varför du tycker att fakturan är felaktig, till exempel att du tycker att du har rätt att häva avtalet utan kostnad på grund av förseningen.

       För hög avbeställningskostnad

       Tycker du att avbeställningskostnaden är för hög kan du meddela hur stor del av fakturan du tycker är rimlig att betala. Till exempel att du kommer betala hälften av fakturan, men bestrider resten av beloppet.

       Ta skriftlig kontakt

       Det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så du kan bevisa att du protesterat mot fakturan. Du kan till exempel skicka mejl. Väljer du att skicka brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat. Kom ihåg fota eller ta en kopia.

       Betala under protest

       Att betala under protest betyder att du betalar, men samtidigt meddelar att du inte håller med företaget. Det kan vara ett bra alternativ om du känner dig osäker på att bestrida kravet. Eftersom du betalar det företaget kräver behöver du inte oroa dig för påminnelseavgifter och dröjsmålsränta, eller att företaget vänder sig till inkassobolag eller Kronofogden. Däremot kommer du behöva driva ärendet om du vill kräva tillbaka pengarna.

       Tänk på att meddela företaget skriftligen att du kommer betala, men att du gör det under protest för att du inte tycker att företaget har rätt. Du kan till exempel skicka ett mejl.

       För att få ditt ärende prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan bedöma om du har rätt att få tillbaka pengarna du betalat under protest.

        5

        Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende? Här är förslag på hur du kommer i kontakt med någon kunnig inom konsumenträtt.

        Kommunens konsumentvägledning

        Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

        Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

        Hallå konsument

        Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

        Kontakta Hallå konsument

         6

          Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

          Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

          Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
          • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
          • Summan som du och företaget är oense om måste vara 2000 kronor eller mer.
          • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

          Gör en anmälan på ARN:s webbplats

          Om du behöver hjälp med din anmälan

          Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

          Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

          Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa mer om möjligheten att få tvisten avgjord av domstol nedan.

          Fäll ihop

          Om du har gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget, kan du ta tvisten till domstol. Då vänder du dig till tingsrätten. Till skillnad från att anmäla till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

          Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. När du funderar på att anlita juridisk hjälp kan du först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

          Vad kostar det?

          För en tvist som rör ett krav under 24 150 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2022), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 24 150 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

          Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader, men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

          Läs mer om hur det går till på Sveriges Domstolars webbplats

           Fäll ihop

           Källa: Konsumentverket

           Granskad: 22 februari 2022