Avbeställning av vara eller tjänst

Avbeställning betyder att du kan avbryta ett köp av en vara eller en tjänst. En vara kan du avbeställa fram tills att du mottagit den. En tjänst kan du avbeställa innan den slutförts. Du kan behöva ersätta företaget för de kostnader de drabbats av på grund av din avbeställning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Avbeställa en vara eller tjänst – tänk på det här

  • Du kan avbeställa en vara innan du mottagit den.

  • Du kan avbeställa en tjänst innan den slutförts.

  • Företaget kan ha rätt till ersättning för kostnader de drabbats av i samband med en avbeställning.

Mer om avbeställning

När du som privatperson köper en vara av ett företag har du rätt att avbeställa den enligt konsumentköplagen. Du har rätt att avbeställa varan så länge som du inte hämtat ut den från butiken eller fått den levererad till dig.

Du har rätt att avbeställa en tjänst du köpt enligt konsumenttjänstlagen. De tjänster som lagen gäller för är till exempel hantverkstjänst, städtjänst, och reparationstjänst. 

Du kan avbeställa tjänsten innan företaget har slutfört arbetet.

Avbeställning av andra tjänster 

Det finns även andra tjänster än de i konsumenttjänstlagen som du har möjlighet att avboka. 

Avboka en kurs eller utbildning

Avboka skönhetsingrepp

Avboka skönhetsbehandling

Avboka flyttfirma

Företaget kan ha rätt till ersättning när du avbeställer en vara eller tjänst. Men bara för kostnader kopplade till din beställning och som de inte kan tillgodogöra sig på annat sätt.

Exempel på sådana kostnader när du avbeställer en vara är administrativa kostnader för att hantera avbeställningen, frakt tillbaka till företagets leverantör samt bortmontering av extra utrustning du beställt.

Vid avbeställning av tjänst har företaget rätt till ersättning för arbete som redan har utförts och för arbete som måste slutföras trots avbeställningen. Företaget har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att de inte har kunnat åta sig annat arbete.

På förhand bestämd avbeställningskostnad

Företag har rätt att på förhand bestämma en kostnad för avbeställning. Kostnaden ska stå i villkoren och vara skälig. Det står inte i lagen hur ersättningen ska räknas ut men du har rätt att be dem visa hur de kommit fram till summan.

Vill du avbeställa meddelar du företaget det så snart som möjligt. Gör det gärna skriftligen så att du kan bevisa att du meddelat dem och när.

Tycker företaget att du inte har rätt att avbeställa varan eller tjänsten? Eller anser du att ersättning de kräver är för stor.

Har du fått ett betalningskrav du tycker är felaktigt?

Om du får en faktura du anser är felaktig har du möjlighet att bestrida den. Det är viktigt att du bestrider skriftligen. Mejl går bra. Ett annat alternativ är att betala under protest.

Bestrida felaktig faktura

Om du betalat och inte får pengarna tillbaka

Om du betalat via någon form av kredit, till exempel kreditkort eller faktura, har du enligt konsumentkreditlagen rätt att få hjälp av din kreditgivare om du stöter på problem. Lagen säger att du kan ställa samma krav mot kreditgivaren som du kan göra mot företaget.

Mer om invändningsrätt vid kreditköp

Har du betalat med annat bankkort är det villkoren för kortet som styr vad du har rätt till.

Mer om kortreklamation

Vill du ha vägledning eller prövning i ditt personliga ärende?

Du kan kontakta Konsumentverkets vägledning eller din kommunala konsumentvägledning.

Hitta kontaktuppgifter

Kommer du och företaget inte överens kan du ha möjlighet att få ärendet prövat hos myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). På ARN:s webbplats kan du läsa mer och göra en anmälan.

ARN:s webbplats

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan behöva betala rättegångskostnader.

Att avgöra tvist i domstol

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.