Tips inför köp av skönhetsingrepp

Lyssna

Med skönhetsingrepp menas estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som görs för att förändra utseendet, till exempel fillers och botox. Om du vet att personen som ska göra ingreppet har rätt kompetens och utbildning minskar risken att du blir skadad av eller missnöjd med skönhetsingreppet.

Innan du läser

Vill du ha vägledning inför en skönhetsbehandling som rör till exempel hår, hud eller naglar läs istället Tips inför köp av skönhetsbehandling.

Tänk på det här

  • Kontrollera att personen som ska utföra ingreppet har legitimation och rätt kompetens.

  • Åldersgränsen för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är 18 år.

  • Du ska få fullständig information om vad ingreppet innebär och vilka risker som finns.

  • Kontrollera vilket försäkringsbolag kliniken har om du skulle bli skadad.

Att tänka på

Med skönhetsingrepp menas kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs av estetiska skäl utan att det finns en medicinsk orsak till behandlingen. Det kan till exempel vara skönhetsoperationer som bröstförstoring och ansiktslyft eller injicering av fillers och botox.

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar gäller från den 1 juli 2021. Syftet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

Lagen innebär att den som utför behandlingen måste ha särskild kompetens. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor får ge injektioner, till exempel fillers och botox.

Lagen ställer krav på att kliniker ska ge information om behandlingen och riskerna med behandlingen innan den utförs. Enligt lagen krävs också att den som ska behandlas ges en betänketid, lämnar sitt samtycke och är över 18 år.

Dessutom ska patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen tillämpas.

Det viktigaste vid ett skönhetsingrepp är att den som genomför ingreppet har tillräcklig kompetens för själva ingreppet. Det är också viktigt att personen har tillräcklig kunskap för att snabbt kunna ta hand om eventuella skador och komplikationer. Ta därför reda på vilken utbildning och kompetens utföraren har innan du bestämmer dig för att genomföra behandlingen.

Du riskerar annars att drabbas av komplikationer som till exempel infektioner, inflammationer, nervskador, allergiska reaktioner och ärrbildning men det kan även leda till allvarligare skador som ansiktsförlamning, ögonskador, blodpropp och svåra allergiska reaktioner.

Innan du bestämmer dig för att genomföra en behandling ska du få information så att du kan ta ställning till om du vill genomföra behandlingen.

Informationen ska bland annat innehålla vilka andra behandlingsmetoder som finns, vilka risker och komplikationer du kan drabbas av, vilka läkemedel som används och vilken patientförsäkring som tecknats.

Kliniken är också skyldig att kontrollera att den som ska få behandlingen är över 18 år.

Du ska få betänketid

Kliniken är skyldiga att ge dig betänketid för ingreppet. Betänketiden för ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling ska betänketiden vara minst två dagar.

Du ska lämna samtycke

Om du vill genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska du lämna ditt samtycke till att ingreppet eller behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.

Om kliniken inte följer reglerna

Om du misstänker att en klinik inte följer lagstiftningens krav kan du anmäla verksamheten till IVO.

Tipsa IVO på IVO:s webbplats

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över alla verksamheter som erbjuder estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar.

Du kan begära ut handlingar som rör hälso- och sjukvårdspersonal från IVO.

Mer på IVO:s webbplats

Ångerrätt

Om du bokar din behandling på distans, till exempel på nätet, gäller distansavtalslagen och du har rätt att ångra bokningen inom 14 dagar. Kliniken har inte rätt att ta ut en avgift om du ångrar dig inom dessa 14 dagar, oavsett hur nära inpå du ångrar dig. 

För att distansavtalslagen och ångerrätten ska gälla behöver din bokning ha gjorts via klinikens system för bokningar på distans. Det kan till exempel vara ett bokningssystem på webben eller ett särskilt telefonnummer för bokningar.

Du har ingen ångerrätt om du bokade tiden för ingreppet på plats hos kliniken.

Avbokning

Oavsett om du har ångerrätt eller inte kan du alltid avboka en behandling. Men det är inte säkert att du har rätt att få pengarna tillbaka.

Kliniken har rätt att ta ut en avbokningsavgift. Avgiften får motsvara den kostnad som bokningen inneburit för kliniken. Ibland kan avbokningsavgiften vara lika dyr som behandlingen. Det är ganska vanligt om du avbokar sent och kliniken inte hinner få in en annan kund på din bokade tid. Läs klinikens avbokningsvillkor för att veta vad som gäller.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 februari 2022