Tips inför köp av skönhetsingrepp

Med skönhetsingrepp menas estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som görs för att förändra utseendet, till exempel fillers och botox. Vet du att personen som ska göra ingreppet har rätt kompetens och utbildning minskar risken att du blir skadad eller missnöjd med skönhetsingreppet.

Innan du läser:

Vill du ha vägledning inför en skönhetsbehandling som rör till exempel hår, hud eller naglar läs istället Tips inför köp av skönhetsbehandling.

Tänk på det här

 • Kontrollera att personen som ska utföra ingreppet har legitimation och rätt kompetens.

 • Åldersgränsen för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är 18 år.

 • Du ska få fullständig information om vad ingreppet innebär och vilka risker som finns.

 • Kontrollera vilket försäkringsbolag kliniken har om du skulle bli skadad.

Fler tips

Med skönhetsingrepp menas kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs av estetiska skäl utan att det finns en medicinsk orsak till behandlingen.

Det kan till exempel vara skönhetsoperationer som bröstförstoring och ansiktslyft eller injicering av fillers och botox.

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar har som syfte att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

Lagen innebär att den som utför behandlingen måste ha särskild kompetens.

Endast legitimerade läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.

Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor får ge injektioner, till exempel fillers och botox.

Lagen ställer krav på att:

 • kliniker ska ge information om behandlingen och riskerna med behandlingen innan den utförs
 • den som ska behandlas ska få en betänketid
 • den som behandlas ska lämna sitt samtycke
 • den som behandlas ska vara över 18 år
 • patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen ska tillämpas.

Det viktigaste vid ett skönhetsingrepp är att den som genomför ingreppet har tillräcklig kompetens för själva ingreppet. Det är också viktigt att personen har tillräcklig kunskap för att snabbt kunna ta hand om eventuella skador och komplikationer.

Ta därför reda på vilken utbildning och kompetens utföraren har innan du bestämmer dig för att genomföra behandlingen.

Du riskerar annars att drabbas av komplikationer som till exempel infektioner, inflammationer, nervskador, allergiska reaktioner och ärrbildning. Men det kan även leda till allvarligare skador som ansiktsförlamning, ögonskador, blodpropp och svåra allergiska reaktioner.

Innan du bestämmer dig för att genomföra en behandling ska du få information så du kan ta ställning till om du vill genomföra behandlingen.

Informationen ska bland annat innehålla:

 • vilka andra behandlingsmetoder som finns
 • vilka risker och komplikationer du kan drabbas av
 • vilka läkemedel som används
 • vilken patientförsäkring som tecknats.

Kliniken är också skyldig att kontrollera att du är över 18 år.

Du ska få betänketid

Kliniken är skyldig att ge dig betänketid för ingreppet.

 • Betänketiden för ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska vara minst 7 dagar.
 • Betänketiden för en estetisk injektionsbehandling ska vara minst 2 dagar.
Du ska lämna samtycke

Du ska lämna ditt samtycke till att ingreppet eller behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.

Om kliniken inte följer reglerna

Misstänker du att en klinik inte följer lagen kan du anmäla verksamheten till IVO.

Tipsa IVO på IVO:s webbplats

Ångerrätt

Bokar du din behandling på distans, till exempel på nätet, gäller distansavtalslagen. Du har då rätt att ångra bokningen inom 14 dagar. Kliniken får inte ta ut en avgift om du ångrar dig inom dessa 14 dagar, oavsett hur nära inpå du ångrar dig. 

För att distansavtalslagen och ångerrätten ska gälla behöver du gjort bokningen via klinikens system för bokningar på distans. Det kan till exempel vara ett bokningssystem på webben eller ett särskilt telefonnummer för bokningar.

Du har ingen ångerrätt om du bokade tiden för ingreppet på plats hos kliniken.

Avbokning

Oavsett om du har ångerrätt eller inte kan du alltid avboka en behandling. Men det är inte säkert att du har rätt att få pengarna tillbaka.

Kliniken får ta ut en avbokningsavgift. Avgiften får motsvara den kostnad som bokningen inneburit för kliniken.

Ibland kan avbokningsavgiften vara lika dyr som behandlingen. Till exempel om du avbokar sent och kliniken inte hinner få in en annan kund. Läs klinikens avbokningsvillkor för att veta vad som gäller.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över alla verksamheter som erbjuder estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar.

Du kan begära ut handlingar som rör hälso- och sjukvårdspersonal från IVO.

Estetisk kirurgi och injektionsbehandlingar på IVO:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2024