Tips inför köp av skönhetsingrepp och injektioner

Lyssna

Se till att skönhetsingreppet du köper är säkert. Om du vet att personen som ska göra ingreppet på dig har rätt kompetens och utbildning minskar både risken att du blir skadad av eller missnöjd med skönhetsingreppet.

Innan du läser

Med skönhetsingrepp menas kirurgiska ingrepp och behandlingar som görs för att förändra utseendet, till exempel fillers och botox.

Om du vill ha vägledning inför en skönhetsbehandling som rör till exempel hud eller naglar kan du läsa mer i vår artikel om skönhetsbehandlingar.

Till information om skönhetsbehandlingar

Att tänka på

Med skönhetsingrepp menas både kirurgiska ingrepp och andra behandlingar som görs för att förändra utseendet utan att det finns en medicinsk orsak till behandlingen. Det kan till exempel vara skönhetsoperationer, injicering av fillers och botox eller behandlingar med laser eller IPL (intensivt pulserat ljus).

Det viktigaste vid ett skönhetsingrepp är att den som genomför ingreppet har tillräcklig kompetens för själva ingreppet. Det är också viktigt att personen har tillräcklig kunskap för att snabbt kunna ta hand om eventuella skador och komplikationer. Se därför till att ta reda på vilken utbildning och kompetens utföraren har innan du bestämmer dig för att genomföra behandlingen.

Du riskerar annars att drabbas av komplikationer som till exempel infektioner, inflammationer, nervskador, allergiska reaktioner och ärrbildning men det kan även leda till allvarligare skador som ansiktsförlamning, ögonskador, blodpropp och svåra allergiska reaktioner.

Undersök om personen som ska utföra ingreppet är medlem i en branschförening. De ställer ofta krav på kompetens och att rekommendationer och riktlinjer ska följas.

För icke-kirurgiska ingrepp finns det en standard som bland annat ställer krav på utövarens kompetens. Injektionsbehandlingar som fillers och botox får till exempel endast utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. När det gäller behandlingar med laser eller IPL kan du läsa mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats:

Läs mer om laserbehandling på Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) webbplatsExtern länk

Se till att du får information om eventuella risker med behandlingen så att du kan ta ställning till om du vill genomföra behandlingen, du har rätt till betänketid.

Konsumenttjänstlagen gäller inte när det handlar om ingrepp på människor, men vissa delar i lagen kan ibland ändå tillämpas. Till exempel ska den som utför ingreppet göra det fackmässigt, det vill säga utföra tjänsten på ett sätt som förväntas av en professionell yrkesman. Om tjänsten inte utförs fackmässigt kan den ses som felaktig.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 oktober 2020